Với kế hoạch ấy, địch mong thắng một trận to trong Đông Xuân này. Để thực hiện nó, Mỹ đã “giúp” thêm nhiều tiền bạc và vũ khí, giặc Pháp đã phái thêm 9, 10 tiểu đoàn viện binh. Nhưng kế hoạch đó đã thất bại một phần và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn.

Ngoài việc kìm hãm hàng chục tiểu đoàn địch ở Điện Biên Phủ, ở Tuy Hòa, v.v., bộ đội ta dùng cách “đánh què gic”, tức là đánh giao thông vận tải của chúng. Từ 1-1 đến 10-3-1954, ta đã thu được những thành tích như sau:

- Phá hy 295 xe cơ gii. Bắc Bộ đánh 17 trận phá 282 xe. Khu 5 1 trận phá 7 xe, Nam Bộ 1 trận phá 6 xe.

- Đánh đm 12 tàu chiến, 23 canô. Bắc Bộ 16 trận, Khu 5 1 trận, Nam Bộ 2 trận. Ngoài số bị đánh đắm, ta còn đánh bị thương 9 tàu chiến và 13 canô. Trong những trận đó, ta tiêu diệt hơn 14 đại đội địch.

- Đánh đ nhiu xe la. Đồng bằng 2 trận, Bình Trị Thiên 6 trận, Khu V 3 trận, Nam Bộ 2 trận. Ta đánh tan tất cả 12 đầu máy, 76 toa xe và tiêu diệt hơn 800 địch.

- Đánh phá 120 máy bay (2). Đồ Sơn 5 chiếc, Gia Lâm 18 chiếc, Cát Bi 60 chiếc, Vĩnh Yên 1 chiếc, Hữu Ngạn 6 chiếc, Điện Biên Phủ hơn 40 chiếc. Đồng thời ta đốt cháy độ 10 triu lít du xăng.

Ta lại đánh vào các thị xã Nam Định, Hưng Yên, Đồ Sơn, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết, v.v. là những sào huyệt của giặc, ta giải phóng thêm 2 tỉnh Lai Châu và Kon Tum.

Nói tóm lại, ta đã đánh cho kế hoạch Nava què hóa ra kế hoạch "Λ-"N.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 173, từ ngày 21 đến ngày 25-3-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.437-438.


(1) Nguyên bản viết chữ Nava"Λ-"N (BT).
(2) Thực tế là hơn 130 máy bay. Chúng tôi giữ nguyên theo bản gốc (BT).

***

Con rắn Mỹ

Mỹ một tay thì “giúp” tiền bạc và súng ống cho Pháp tiếp tục chiến tranh xâm lược Đông Dương, một tay thì moi ruột Pháp. Một tờ báo đại phản động Pháp “Mặt mũi nước Pháp” (12-2-1954) đã phải than phiền rằng:

Theo âm lịch, năm 1953 là năm TỴ, tức là năm Rắn. Thật ra trong năm ấy Rắn Mỹ đã cắn Pháp nhiều lần: Báo chí Mỹ chê Pháp bất lực. Mỹ xúi bù nhìn Miên hục hặc với Pháp. Mỹ mưu trực tiếp nắm bù nhìn Việt và Lào. Mỹ càng ngày càng lấn át Pháp về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa ở Đông Dương… Báo ấy nhắc lại lời của bại tướng Tátxinhi nói rằng: “Ở Việt Nam, Pháp có 2 kẻ thù: Việt Minh và nước Mỹ”.

Thế là Mỹ thì thuộc TỴ. Giặc Pháp thì thuộc TUẤT.

Năm nay là Giáp NGỌ, tức là năm Ngựa. Ta không chủ quan khinh địch, không mê tín, nhưng vì ta cố gắng lại cố gắng, cho nên quân đội ta “ đáo thành công” (3).

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 173, từ ngày 21 đến ngày 25-3-1954, tr.2.


(3)Tức là: Ngựa đi đến đâu, thắng lợi đến đó (TG).

Tin liên quan