Nghĩa là “Miệng thì thơn thớt nói cười, mà lòng nham hiểm giết người không dao”. Thủ tướng Anh là ông già Sớcsin, 80 tuổi, trong Chiến tranh thế giới thứ hai cũng làm Thủ tướng và đã kết nghĩa đồng minh Anh - Xô.

Hôm 23-11 vừa qua, trong một cuộc mít tinh, ông già Sớc đã tiết lộ một việc bí mật như sau: Trong cuộc Đại chiến thế giới lần hai, khi Hồng quân đại thắng ở mặt trận phía Đông làm cho quân phát xít Đức ở mặt trận phía Tây yếu thế, cũng chạy như vịt, Thủ tướng Sớc bèn ra lệnh cho Tổng tư lệnh Anh thu xếp sẵn sàng những vũ khí quân Đức bỏ lại, để phát cho quân Đức đánh chống Hồng quân, nếu Hồng quân cứ tiến mạnh về phía Tây.

Khi nghe việc bất nhân bội nghĩa ấy, nhân dân Anh kịch liệt phản đối, và Thủ tướng Sớc đã phải xin lỗi nhân dân.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 286, ngày 11-12-1954, tr.2.

Tin liên quan