Giặc Mỹ liên tiếp thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

Tính đến hôm nay, quân và dân miền Bắc ta đã bắn tan xác 1.137 máy bay Mỹ.

Chỉ tính năm tháng mùa khô vừa qua (từ tháng 11-1965 đến tháng 3-1966), đồng bào miền Nam đã tiêu diệt 43.000 binh sĩ Mỹ và chư hầu,

71.000 binh sĩ ngụy,

14 tiểu đoàn Mỹ,

16 tiểu đoàn ngụy,

bắn rơi và bắn hỏng 1.140 máy bay Mỹ...

Như con thú dữ đang giãy chết, càng thất bại giặc Mỹ càng hung hăng. Ở miền Nam, chúng định đưa vào 40 vạn lính Mỹ. Đồng thời chúng đã mua sẵn ở Nhật Bản 40 vạn cái bao tải để bỏ xác lính Mỹ chết.

Đồng bào miền Nam anh dũng sẽ bảo đảm cung cấp cho số lớn bao tải đó có thây lính Mỹ để chở về Hoa Kỳ.

Đối với miền Bắc, giặc Mỹ đe dọa ném bom Hà Nội, Hải Phòng và bắn phá hệ thống đê điều và công trình thuỷ lợi của ta. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng để đập tan âm mưu tội ác của giặc Mỹ. Các địa phương phải khẩn trương chấp hành đầy đủ những chỉ thị của Chính phủ đã ban bố.

Riêng về việc bảo vệ đê điều và công trình thuỷ lợi, các cấp ủy đảng và chính quyền huyện và xã phải đôn đốc từng gia đình đồng bào thực hiện đến nơi đến chốn những chỉ thị đó.

Các đảng ủy và chính quyền tỉnh phải thiết thực kiểm tra việc thực hiện đó và báo cáo rõ ràng lên Trung ương.

Cán bộ, đảng viên, thanh niên và dân quân phải gương mẫu chấp hành chỉ thị đó và giúp đỡ những gia đình khác cùng chấp hành cho tốt.

Việc này quan hệ thiết thân đến tính mạng, tài sản của mỗi người dân và cũng trực tiếp quan hệ đến công cuộc chống Mỹ, cứu nước. Đồng bào phải ra sức chuẩn bị thật đầy đủ, hành động thật nhanh chóng.

Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo, thì chúng ta nhất định đánh tan âm mưu đê hèn của giặc Mỹ.

T.L.

-------------------

- Báo Nhân Dân, số 4465, ngày 28-6-1966, tr.4.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.123-124.

Tin liên quan