Thưa quý ban,

Quý ban có một nhiệm vụ rất vẻ vang, là giám sát việc thi hành Hiệp nghị Giơnevơ một cách nghiêm chỉnh. Vì vậy, nhân dân Việt Nam muốn đặt sự tin cậy và lòng biết ơn ở quý ban. Nhưng chúng tôi buộc lòng phải hỏi quý ban vài điều. Thí dụ:

Ngày 20-7-1956 đáng lẽ là có cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả hai miền Nam và Bắc để thống nhất nước Việt Nam như Hiệp nghị Giơnevơ đã quy định. Song Mỹ - Diệm đã trắng trợn phá hoại hiệp nghị đó, và âm mưu lâu dài chia cắt đất nước chúng tôi.

- Đối với việc phá hoại ấy, quý ban đã có thái độ thế nào?

Trong bảy năm qua, Mỹ - Diệm đã

- bỏ thuốc độc 6.000 người ở nhà giam Phú Lợi,

- bắn bị thương 23.000 người,

- giết hại 80.000 người,

- giam cầm và tra tấn dã man 500.000 người.

Ngày nào Mỹ - Diệm cũng phái quân đội với máy bay, xe tăng, đại bác đi càn quét. Chúng đốt phá làng mạc, cướp bóc nhân dân. Chúng bắn giết, chặt đầu, mổ bụng, móc mắt, moi gan những người dân vô tội.

- Đối với những tội ác vô cùng ghê tởm ấy, quý ban đã xử trí thế nào?

Suốt bảy năm nay, Mỹ đã chở trái phép bình quân mỗi tháng 15 chuyến tàu đầy vũ khí, và mỗi ngày một chuyến máy bay đưa quân nhân hoặc khí giới vào miền Nam. Mỹ - Diệm đã xây dựng thêm nhiều trường bay và đường sá quân sự, để chuẩn bị chiến tranh.

- Đối với âm mưu gây chiến và phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ đó, quý ban đã ngăn chặn thế nào?

Nếu nói rằng quý ban không làm gì cả, thì cũng không đúng! Quý ban cố gắng nhiều. Nhưng tiếc rằng vừa rồi quý ban đã làm một việc như sau:

Ngày 13-5, Phó Tổng thống Mỹ ký hiệp định tăng thêm viện trợ bằng tiền, bằng người và bằng vũ trang cho Ngô Đình Diệm; tức là Mỹ - Diệm một lần nữa vi phạm Hiệp nghị Giơnevơ thì ngày 24-6 quý ban lấy đa số (là chủ tịch Ấn Độ và chủ tịch đoàn Canađa) thông qua cái mà quý ban gọi là "quyền nghiên cứu và điều tra" hoạt động lật đổ.

Nhân dân Việt Nam chúng tôi không thể không nghi ngờ rằng cái nghị quyết sai lầm "24-6" nhằm mục đích làm bình phong, hợp pháp hóa cái nghị định Mỹ - Diệm "13-5". Chính vì vậy mà nhân dân chúng tôi kiên quyết đòi quý ban xóa bỏ cái nghị quyết vô lý "24-6" đi.

Quý ban nghĩ sao?

Kính chào lịch sự.

LUẬT SƯ TH. LAM

----------------------------------

Báo Nhân Dân, số 2693, ngày 5-8-1961, tr.2.

Tin liên quan