Đó là câu tục ngữ của Trung Quốc, mà cũng là tục ngữ của ta.

Sau đây, xin kể vài tin tức về các cụ trên thế giới và trong nước:

- Ba Lan: Trước cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, tính đổ đồng, người Ba Lan sống được 50 tuổi; hiện nay được 62 tuổi. Một trong những nguyên nhân làm cho người Ba Lan thêm thọ là trước kia Ba Lan phải mua 85 phần 100 thuốc men ở nước ngoài; hiện nay, đã tự chế được 85 phần 100 thuốc đủ dùng trong cả nước.

- Liên Xô: Ở nước Cộng hòa A-rơ-mê-ni có 2.260 cụ ngoài 90 tuổi, 340 cụ ngoài 100 tuổi.

Cụ cao tuổi nhất trên thế giới là cụ Ai-va-dốp 147 tuổi (ở Cộng hòa An-déc-bai-giăng) vẫn mạnh khỏe tham gia công việc ở nông trường tập thể và vui vẻ trong gia đình với 23 người con, 129 cháu, chắt, chút. Xin nhắc lại để bà con biết rằng: cô gái đầu lòng của cụ năm nay vừa 120 xuân xanh.

- Trung Quốc: Hơn 185 vạn cụ từ 80 đến 99 tuổi; 3.000 cụ ngoài 100 tuổi.

- Việt Nam: Theo báo cáo chưa đầy đủ (nhân dịp này, báo Nhân Dân cảm ơn các đồng chí đã gửi báo cáo), thì miền Bắc nước ta có 121 cụ từ 80 đến 90 tuổi, 28 cụ ngoài 90 tuổi, 19 vị 100 tuổi trở lên là:

Cụ Hoàng Cầu 127 tuổi ở Nghệ An
Cụ Hà Văn Cả 124 - Thanh Hóa
Cụ Hà Văn Quận 123 - Nghệ An
Cụ Hương 116 - Nghệ An
Cụ Phạm Văn Bái 110 - Thái Bình
Cụ Nhàn 106 - Thanh Hóa
Cụ Nguyễn Thị Thịnh 106 - Quảng Bình
Cụ Nguyễn Văn Kính 105 - Hà Đông
Cụ Lương Thị Tiến 105 - Nghệ An
Bà cụ Huân 105 - Hà Nam
Cụ Chương Nam 104 - Thanh Hóa
Cụ Trần Lời 102 - Quảng Bình
Cụ Hợp 102 - Ninh Bình
Cụ Trần Thị Vững 102 - Nam Định
Cụ Gù 100 - Phát Diệm
Cụ Lò Văn Thấc 100 - Nghệ An
Bà cụ Văn 100 - Nghệ An
Cụ Hoàng Văn Y 100 - Thanh Hóa
Bà cụ người Mèo 100 - Hà Giang

- Vài đặc điểm: Trong 168 vị từ 80 tuổi trở lên, có 87 vị là cụ bà.

- Trong số 168 vị, riêng xã Tam Hưng (Thủy Nguyên, Hồng Quảng) đã có 28 cụ từ 80 tuổi trở lên (14 cụ bà).

- Ngoài vài cụ thuộc ngành công thương, hoặc tư sản ở nông thôn, tất cả các cụ đều là cố, bần, trung nông.

Thay mặt con cháu cả nước, báo Nhân Dân kính chúc các cụ sống lâu, mạnh khỏe, vui vẻ.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 818, ngày 31-5-1956, tr.2.

Tin liên quan