Vừa rồi, Tòa án tối cao của Mỹ ra lệnh: Ở các vườn hoa công cộng, ở các sân thể thao, ở những nơi giải trí công cộng, không được phân biệt đối đãi người Mỹ da trắng và người Mỹ da đen, phân biệt tức là trái với hiến pháp Mỹ. Lệnh ấy vừa ra, thì cơ quan hành chính các châu Carôlin và châu Giêócgi liền phản đối: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ người Mỹ da đen lẫn lộn với người Mỹ da trắng ở các vườn hoa, các hồ tắm… Thà chúng tôi kéo đi nơi khác, còn hơn tha thứ cảnh tượng lẫn lộn ấy”.

Chúng ta còn nhớ rằng: Năm ngoái, Tòa án tối cao Mỹ cũng đã ra lệnh cho phép học sinh Mỹ da đen được học chung trường với học sinh Mỹ da trắng. Song nhiều địa phương Mỹ cũng đã chống lại không chịu chấp hành thi lệnh ấy.

Sẵn đây nói thêm rằng: tòa án Mỹ đã tha bổng 2 tên Mỹ da trắng phạm tội giết chết Tin là một em bé Mỹ da đen.

Nhưng Mỹ vẫn khoe Mỹ là kiểu mẫu văn minh, nhân đạo, bình đẳng, tự do!

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 642, ngày 5-12-1955, tr.2.

Tin liên quan