Đời xưa xã hội ở Á Đông dựa trên nền tảng “tam cương, ngũ thường” (Cương thường là gì? Xin bà con hỏi các cụ nho học).

Ngày nay xã hội các nước dân chủ dựa trên lực lượng đoàn kết của nhân dân.

Trái lại xã hội Mỹ thì dựa trên “tam cương” tức là: đồng đôla, bom nguyên tử và mật thám.

Hai “cương” trước mỗi người đều hiểu rõ. Còn đây là một thí dụ “cương” thứ ba:

Trong một lời kêu gọi của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ gửi sinh viên các trường đại học có một đoạn như sau:

“Các sinh viên có nhiều thời giờ rảnh, và chắc cũng muốn có tiền xài. Mặt khác trong các trường đại học nhiều người có xu hướng tư tưởng tự do, họ là những kẻ nguy hiểm. Việc dò xét những người ấy sẽ là một cách giải trí có thú vị cho các sinh viên, và các bạn sẽ kiếm được khá tiền… Vậy khuyên các sinh viên hãy tham gia vào đặc vụ…”.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 301, ngày 27-12-1954, tr.2.

Tin liên quan