Vì sao Mỹ không tán thành cấm bom A và bom H? Vì sao Mỹ lập căn cứ quân sự khắp nơi? Vì sao Mỹ lôi kéo bọn phản dân phản nước như Tưởng Giới Thạch, Ngô Đình Diệm? Vì sao Mỹ muốn gây chiến tranh?

Vì Mỹ muốn truyền bá “Đời sống kiểu Mỹ” khắp thiên hạ.

Đời sống kiểu Mỹ thế nào? Đây là vài thí dụ mới:

- Ít hôm sau khi giết chết em bé da đen Tin, người Mỹ da trắng lại giết chết cụ Jônxôn là người Mỹ da đen 60 tuổi, chủ tịch cấp huyện của Hội “Giúp người da đen tiến bộ”.

Vừa rồi, tên Kimben (Mỹ da trắng và bạn của tên thủ phạm đã giết em Tin) đi xe hơi đến một trạm bán dầu xăng và bảo anh Mentôn (Mỹ da đen, 32 tuổi, có 5 đứa con) bán thêm dầu cho nó. Lấy dầu xong, Kimben trợn mắt phùng mang mắng anh Mentôn: “Ai bảo mày thêm nhiều quá vậy!”. Rồi hắn rút súng lục bắn Mentôn chết ngay tại chỗ!

- Boadờ là một thành phố có 5 vạn người, ở tỉnh Iđahô, phía tây nước Mỹ. Thành phố này có 70 nhà thờ, và có tiếng “phong thuần tục mỹ”.

Vừa rồi, ở Boadờ xảy ra 125 vụ hãm hiếp con trai từ 13 đến 20 tuổi. Trong số những người hãm hiếp gồm có: chủ nhà băng, quan tòa án, giám đốc trường,...

- Cônnely là một ủy viên trong Ban thanh tra toàn quốc, lại là một thư ký tin cậy của Tổng thống Truman, cùng mấy người nữa đã phạm 24 vụ tham ô... và...

Giết người, không bị tội. Hãm hiếp cả con trai. Tham ô và hối lộ. Kiểu Mỹ “đẹp” vậy thay!

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 665, ngày 28-12-1955, tr.2.

Tin liên quan