Lao động chân tay, lao động trí óc, bất kỳ làm việc gì hễ có ích cho xã hội đều là vẻ vang, đều được nhân dân quý trọng. Hai thí dụ:

- Bà Lý Mận Hoa (người Trung Quốc) là một thạc sĩ. Chồng bà cũng là một thạc sĩ [1].

Hơn 10 năm trước đây, hai vợ chồng sang học ở Mỹ. Có hai con mọn, nhà nghèo không có tiền mướn người giúp việc, bà Lý vừa nuôi con, vừa làm việc nhà, vừa nghiên cứu khoa học. Thật là khó nhọc, nhưng bà Lý quyết tâm học cho kỳ được. Kết quả bà Lý đã thành một nhà động lực học nổi tiếng.

Trở về nước, bà Lý đã góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm ngoái, hai vợ chồng bà Lý đã được Chính phủ Trung Quốc tặng giải thưởng khoa học đầu tiên.

- Chị Triệu là một công nhân Hoa kiều làm ở Nhà máy xi-măng Hải Phòng. Từ ngày nhà máy khôi phục, chị Triệu và mấy chị em nữa được phân làm việc vệ sinh. Thực dân Pháp để lại những nhà xí bế tắc, cứt đái thối inh, ruồi bọ đầy rẫy. Thấy quá dơ bẩn và khó khăn, có người nản chí, không muốn làm. Chị Triệu đã cổ động chị em cố gắng. Tự chị đã xung phong sửa, dọn những nơi hôi hám nhất, khó khăn nhất, suốt 15 ngày. Kết quả là các nhà xí đã gọn gàng, sạch sẽ. Ống dẫn nước không thông, các hố xí thường bị tắc nghẽn. Mỗi lần như vậy nhà máy lại tốn 6 vạn đồng để thuê máy bơm. Muốn tiết kiệm cho nhà máy, chị Triệu khuyến khích chị em trong tổ xoi ống dẫn nước. Việc này cũng gặp nhiều khó khăn. Xoi được bên này, bên kia lại tắc. Nhiều khi nước bẩn tung ra, lấm từ đầu đến gót, nhưng chị Triệu vẫn cổ động chị em tiếp tục làm cho kỳ được.

Do tinh thần trách nhiệm và cố gắng không ngừng, năm ngoái chị Triệu đã được bầu là chiến sĩ kiểu mẫu, lại được Ủy ban hành chính Hải Phòng và công đoàn khen thưởng.

Bà Lý là một nhà đại trí thức. Chị Triệu là một công nhân vệ sinh. Địa vị và công tác của hai người khác nhau, nhưng hai người đều là chiến sĩ lao động, cho nên hai người đều xứng đáng với lòng quý trọng của nhân dân.

C.B.

---------

[1] Trích từ báo Tân Việt Hoa (TG)

- Báo Nhân Dân, số 1135, ngày 16-4-1957, tr.3.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.530-531.

Tin liên quan