Bọn phiến loạn Phumi, Bun Ùm bị quân đội Chính phủ hợp pháp và lực lượng vũ trang Pathét Lào đánh thua mãi, thua mãi. Chúng bèn vu cho quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xâm lược nước Lào! Đầu thì chúng nói 6 tiểu đoàn, về sau chúng nói thêm mãi, nói thêm mãi thành mười mấy tiểu đoàn!

Dư luận thế giới chẳng ai thèm tin chúng. Đến cả báo chí tư sản Mỹ cũng không tin và đã vạch mặt nạ chúng, như báo Tin tức hàng ngày Chicagô (ngày 25-1-1961) viết:

“Câu chuyện Lào… đều dựa trên sự nói láo, nói láo và nói láo. Chính phủ Bun Ùm đã bị vạch mặt về nhiều vụ tuyên bố láo toét. Khi mà họ tuyên bố rằng quân đội Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến vào Lào, thì các nhà báo đã tức cười vỡ bụng…”.

Báo Anh Người bảo vệ (ngày 28-1-1961) viết:

“Đại biểu của bọn Bun Ùm ở Liên hợp quốc kêu gào rằng quân đội Bắc Việt đã xâm lăng Lào. Nhưng hiện nay chính bọn chúng cũng phải thừa nhận không có nạn xâm lăng gì cả; những lời kêu gào đó cốt để quốc tế giúp đỡ… Đó là lời thú nhận thành khẩn… Thú nhận như vậy là tốt…”.

Nhưng bọn phản động Lào “chết mà nết không chừa”. Mấy hôm gần đây chúng lại hô hoán “11 tiểu đoàn Việt minh xâm phạm nước Lào!”.

Chẳng những bọn Bun Ùm nói láo quen mồm, mà cũng vì đế quốc Mỹ xui chúng:

“Sủa, sủa đi con, ta khuyên con sủa.

Sủa mãi, thì sẽ có người tin”.

Chúng sủa như vậy để Mỹ có cớ can thiệp vào Lào hơn nữa. Như báo Người bảo vệ đã viết: Hôm trước đại biểu của Bun Ùm vừa nói láo ở Liên hợp quốc, thì ngay hôm sau “Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng quân đội Bắc Việt đã nhảy dù xuống đất Lào…”.

Báo Mỹ Tin tức hàng ngày Chicagô cũng viết:

“Những tin bịa đặt đã được gửi về Mỹ nhằm ủng hộ chính sách can thiệp mà Chính phủ Mỹ đã theo đuổi mấy lâu nay”.

Người Âu có tục ngữ: “Chó sủa mặc chó sủa, xe ngựa cứ tiến”. Dù đế quốc Mỹ và lũ bù nhìn Lào cứ nói láo và vu khống, cuối cùng chúng sẽ thua, nhân dân Lào anh dũng sẽ thắng.

T.L.

---------------------

- Báo Nhân Dân, số 2516, ngày 7-2-1961, tr.2.

Tin liên quan