- Mỹ đã thất bại ở miền Bắc châu Á (Triều Tiên). Chúng đang âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh ở miền Nam (Việt - Miên - Lào). Chúng “giúp” thêm Pháp tiền bạc và vũ khí, với hai mục đích: một mặt để làm cho Pháp càng yếu ở Tây Âu, và càng phụ thuộc vào Mỹ. Mặt khác, dùng Pháp đánh thuê cho chúng, hòng dùng xương máu người Pháp xây dựng căn cứ cho Mỹ ở Việt - Miên - Lào.

- Chính phủ phản động Pháp miệng thì giả nói hòa bình, để lừa bịp nhân dân Pháp và nhân dân thế giới, hòng ru ngủ nhân dân Việt - Miên - Lào. Sự thật thì chúng vâng lệnh Mỹ, ra sức đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương.

Đại biểu Pháp ở Liên hợp quốc và Thủ tướng Pháp vừa tuyên bố rằng: Pháp sẵn sàng chấm dứt chiến tranh bằng cách đàm phán hòa bình. Chỉ cách vài hôm sau (30-9) thì Bộ trưởng Ngoại giao Pháp lại tuyên bố trái hẳn, làm cho đại biểu và Thủ tướng Pháp đã lòi đuôi cầy. Hắn tuyên bố:

“Chính phủ Pháp và Chính phủ Mỹ đã ký một hiệp định: từ nay đến cuối năm 1954, Chính phủ Mỹ cho Chính phủ Pháp vay thêm 385 triệu đôla để đẩy mạnh chiến tranh chống Việt Minh và để phát triển quân đội (bù nhìn) Việt - Miên - Lào”.

Tiếp theo đó, chúng phóng ra tin: Pháp phái sang Việt Nam 2 vạn viện binh.

Theo con số của địch, thì hiện nay có 52.000 binh sĩ Pháp ở Việt Nam. Nếu thêm 2 vạn nữa là 72.000 binh sĩ Pháp. Nếu chia cả số tiền Mỹ cho vay cho số quân ấy, thì mỗi mạng binh sĩ Pháp chỉ đáng giá 19.250 đôla. Nếu chia đổ đồng cho cả số binh sĩ Pháp và Âu Phi, thì mỗi mạng chỉ đáng giá 4.000 đôla.

Theo con số công khai của địch (chúng chỉ nói thật 1 phần 3), thì từ ngày bắt đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam đến tháng 6 năm nay, 96.500 binh sĩ Pháp đã chết và bị thương. Theo con số của một nghị viên Mỹ là Stêvensơn, thì đến tháng 5 năm nay, giặc Pháp đã mất hơn 140.000 binh sĩ chết và bị thương.

Các báo phản động Pháp như báo “Rạng đông”, báo “Thế giới”, v.v., cũng than phiền rằng: Chính phủ Pháp đổi tính mạng thanh niên Pháp để lấy đôla Mỹ. Báo “Chiến đấu” viết: “Thật kỳ quái: Chiến tranh ở Việt Nam làm cho nước Pháp phá sản, giết hết binh sĩ Pháp, làm cho Pháp không thể xây dựng quốc phòng; nhưng nó làm cho Chính phủ Pháp săn tiền Mỹ”.

Chúng ta không chủ quan khinh địch. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết chiến đấu. Chúng ta đã đánh quỵ tướng giặc Lơcờléc, Tátxinhi, Xalăng; thì chúng ta sẽ đánh tan âm mưu Nava của Mỹ.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 147, từ ngày 11 đến ngày 15-11-1953, tr.2.


Tin liên quan