Trời mưa mấy hôm luôn. Đến khuya 1-9 vẫn còn mưa. Bước qua ngày 2-9, trời bỗng tạnh hẳn. Hình như:

Khi vui trời cũng chiều người,

Lòng dân đã muốn, thì trời phải theo.

Thế là mọi người vui vẻ ăn mừng Quốc khánh, không lo mưa ướt nữa.

Bộ đội và 17 vạn đồng bào đủ các giới, các dân tộc kéo qua Quảng trường Ba Đình. Một bể người. Một rừng cờ, hoa, ảnh, khẩu hiệu... tiếng hoan hô vang dậy một góc trời.

Trông thấy Bác vui trẻ hồng hào, các lãnh tụ mạnh khỏe, đồng bào hoan hô càng to. Trông thấy đại biểu các nước anh em và các nước bạn, đồng bào càng phấn khởi, vì thấy rõ địa vị quốc tế của nước ta càng mạnh, càng cao.

Vui thật là vui! Mà vui sướng nhất có lẽ là các em nhi đồng, vì các em có bốn đại biểu tí hon được lên dâng hoa, rồi đứng bên cạnh Bác và các lãnh tụ.

Sóng người cuồn cuộn tiến mãi lên, lên mãi, như không bao giờ ngớt. Cuộc biểu tình bắt đầu từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ. Khi kết thúc có hai đội Văn công bạn (Triều Tiên và Trung Quốc), vừa đi vừa múa thật đẹp, thật vui.

8 giờ tối, đồng bào lại được xem pháo hoa, đủ muôn nghìn màu sắc.

Ngày Quốc khánh thật vui, thật đẹp, thật vĩ đại, đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết và chí khí phấn đấu của nhân dân ta.

Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người chúng ta cần phải ghi nhớ và thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch trong buổi lễ mừng Quốc khánh hôm qua:

"Chúng ta phải ra sức mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất.

- Chúng ta phải ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt:

- Hoàn thành tốt cải cách ruộng đất,

- Khôi phục kinh tế, đặc biệt chú trọng nông nghiệp,

- Củng cố quốc phòng, củng cố an ninh trật tự,

- Kiên quyết nâng cao dần mức sống của nhân dân... đồng thời giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân,

- Hăng hái thi đua yêu nước, tham gia sản xuất và tiết kiệm, tôn trọng và bảo vệ của công, tẩy trừ nạn tham ô, lãng phí".

Làm được như thế, rất có thể đến ngày Quốc khánh năm sau, từ Bắc đến Nam Việt Nam yêu quý của chúng ta sẽ là một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 549, ngày 3-9-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.116-117.

Tin liên quan