Bọn phản động khắp thế giới bịa đặt rằng: các nước dân chủ mới, nhất là Liên Xô, có màn sắt bao bọc chung quanh. Nghĩa là người nước ngoài không ai được đến Liên Xô và các nước dân chủ mới. Sự thật thì khác hẳn. Bức vẽ này (của báo Rumani Veac Nou (Thời đại mới) cộng lại con số những người nước ngoài đã đến thăm Liên Xô trong năm 1954:

Các nước châu Mỹ: 209 người

Các nước Bắc Âu: 2.308 người

Các nước Trung Âu: 4.882 người

Các nước Nam Âu: 632 người

Các nước châu Phi: 80 người

Các nước Trung và Cận Đông: 290 người

Các nước Viễn Đông và châu Úc: 1.325 người

Tổng cộng: 9.726 người

Năm nay, từ tháng 1 đến tháng 9, vào thăm Liên Xô có 106 đoàn đại biểu công nhân (từ 39 nước), 120 đoàn thể thao, 9 đoàn đại biểu Quốc hội. Đó là chưa kể những người du lịch lẻ tẻ và những đoàn du lịch tập thể gồm 7,8 trăm người.

Màn sắt thì không, nhưng bàn tay sắt thì có: Bao nhiêu mật thám của đế quốc chui vào Liên Xô và các nước dân chủ mới đều bị nhân dân tóm được hết.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 626, ngày 19-11-1955, tr.2.

Tin liên quan