Vì sao nhân dân thế giới kịch liệt chống Mỹ tổ chức lại quân đội phát xít Tây Đức? Vì họ chán ghét phát xít và chiến tranh. Hồi Chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức đã lập nhiều nhà máy giết người. Trước khi lùa vào lò, chúng cắt tóc đàn bà và lột hết áo quần, giày dép của những người sắp bị giết. Tóc đàn bà thì chúng dùng làm dây thừng. Áo quần, giày dép thì chúng gửi về cho gia đình chúng.

Chỉ riêng ở một “nhà máy” Lubơlin (Ba Lan), phát xít Đức đã chở đi 825 toa xe lửa, gồm có: 3.000 kilô tóc đàn bà, 15.000 cái áo dài của trẻ con, 11.000 cái áo con trai, 9.000 cái áo con gái, 5.000 áo lót, 10.000 đôi bít tất, 22.000 đôi giày, v.v..

Nhân dân các nước bị phát xít Đức giết chết thì nhiều không kể hết được. Pháp mới bị đánh đã hàng, cũng chết gần 1 triệu người. Hơn 11 vạn phụ nữ ở vùng Pari bị phát xít Đức hãm hiếp. Đó là “văn minh” của phát xít Đức.

Phát xít Đức như vậy. Thực dân Pháp cũng vậy. Đế quốc Mỹ cũng không khác gì. Những vụ “Chợ Bo” và tàn sát ghê tởm mà chúng gây ra ở Việt Nam chứng tỏ điều đó. Chúng ta phải ra sức kháng chiến để tiêu diệt thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đồng thời để ủng hộ nhân dân Đức và Nhật đang đấu tranh chống việc đế quốc Mỹ phục hồi phát xít Đức và Nhật và cố biến hai nước đó thành lò lửa chiến tranh.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 71, ngày 21-8-1952, tr.2.

Tin liên quan