Hôm 22 tháng 9, trước Đại hội Liên hợp quốc, tổng Ai đã nói dài dòng về một “thế giới đại đồng dựa trên hòa bình và công lý”. Nhưng y tránh không nói “hòa bình và công lý” là gì.

Vậy tôi xin tóm tắt hỏi tổng Ai vài điều sau đây:

Ngày 1 tháng 5, máy bay “U-2” Mỹ đến do thám Liên Xô, máy bay bị bắn rơi và phi công bị bắt sống. Tổng Ai còn trắng trợn nói: “Do thám là quốc sách Mỹ”. Rồi chứng nào tật ấy, Ai lại cho máy bay “B-47” sang do thám Liên Xô. Máy bay lại bị bắn rơi, phi công lại bị bắt sống…

Phải chăng đó là “hòa bình và công lý” kiểu Mỹ?

Hồi tháng 6, hai chuyên gia toán học Mỹ là Mactin và Mitsen đã trốn sang Liên Xô. Họ nói với các nhà báo rằng: Họ là cán bộ của cơ quan tình báo trung ương Mỹ, họ biết rõ âm mưu đen tối của Mỹ, thí dụ:

+ Mỹ thường dùng tiền bạc và khí giới để mưu lật đổ những chính phủ nước khác mà Mỹ không ưa.

+ Mỹ thường dùng máy bay đi do thám các nước. Từ năm 1952, máy bay Mỹ đã từ các trường bay Nhật đi do thám Liên Xô.

+ Trong nhóm cầm quyền Mỹ, nhiều kẻ chủ trương “đánh trộm” Liên Xô. Chỉ việc Mỹ lập nhiều căn cứ quân sự bao vây chung quanh Liên Xô cũng đủ chứng tỏ điều đó.

+ Cơ quan tình báo Mỹ có hơn 10.000 nhân viên và hơn 2.000 trạm vô tuyến điện rải khắp thế giới. Mỗi năm nó tiêu tốn hơn 380 triệu đôla. Nó dịch trộm tin tức bí mật của hơn 40 nước, kể cả những nước đồng minh của Mỹ. Nó mua chuộc nhân viên các đại sứ quán nước ngoài đóng ở Mỹ, nhằm đánh cắp mật mã của các nước ấy…

Mactin và Mitsen nói thêm: Ngoài chính sách đối ngoại hèn hạ và nguy hiểm của chính phủ Mỹ, sở dĩ họ rời bỏ nước Mỹ lại vì ở Mỹ người ta không có chút tự do nào hết; những người không tin tôn giáo, những người có xu hướng chính trị khác với chính phủ Mỹ đều bị áp bức, nhiều khi bị bỏ tù…

Phải chăng đó là “hòa bình và công lý” kiểu Mỹ?

Hồi tháng 8, hai võ quan cao cấp Tây Đức đã chạy sang Đông Đức dân chủ. Họ đã nói rõ những âm mưu gây chiến của Mỹ và Tây Đức. Nhưng thôi, kể ra đây sẽ dài dòng quá. Chỉ hỏi tổng Ai một câu nữa:

Hiện nay ở Mỹ có ngót bốn, năm triệu thợ thuyền thất nghiệp xơ xác, hơn 7.500.000 gia đình Mỹ chỉ sống thoi thóp nhờ vào cứu tế. Thế mà chính phủ Mỹ bỏ ra hàng trăm triệu đôla “giúp” bè lũ Ngô Đình Diệm xây dựng căn cứ quân sự để gây chiến, chém giết nhân dân lương thiện miền Nam, ngăn trở Việt Nam thống nhất, gây nên tội ác tày trời…

Phải chăng đó là “hòa bình và công lý” kiểu Mỹ?

Vậy có lời nhắn tổng Ai:

Thôi thôi, ngậm miệng lại thôi,

Nói nhiều càng thối, khiến người điếc tai!

T.L.

---------------

Báo Nhân Dân, số 2382, ngày 26-9-1960, tr.2.

Tin liên quan