Ở Thổ Nhĩ Kỳ, bọn tay sai đắc lực của Mỹ trước đây là bè lũ Menđêrét. Cũng như bọn Ngô Đình Diệm, bọn Menđêrét đã dựa vào Mỹ mà khủng bố và bóc lột nhân dân. Hồi tháng 5-1960, chúng bị lật đổ. Ngày 15-9-1961, chúng đã bị tòa án xử tù chung thân 21 tên, xử treo cổ 15 tên - trong đó có thủ phạm Menđêrét. Trước khi chết Menđêrét đã gửi cho Ngô Đình Diệm một bức thư. Thư viết bằng chữ Thổ Nhĩ Kỳ. Xin tạm dịch như sau:

"Thân gửi anh Diệm.

Trước khi bị treo cổ, và thành người "thiên cổ",

Xin anh nghe tôi thổ lộ vài lời:

Cũng như anh, tôi đã ngang dọc một đời,

Phạm đủ tội hại dân, phản nước

Nhờ thày Mỹ đề huề từng bước,

Giúp đôla, vũ khí, v.v..

Cũng như anh, tôi đã chà đạp nhân dân,

Nhưng kém anh, môn chặt đầu, mổ bụng!

Nhưng rút cuộc nhân dân anh dũng

Đã nổi lên quật ngã tụi tôi.

Lúc lâm nguy, thằng Keẻng 1, thật lôi thôi,

Nó bỏ mặc lũ tôi tớ nó!

Anh Tưởng2 phải chuồn sang đảo nhỏ,

Anh Lý3 thì trốn đến Hawai,

Anh Ba4 vơ một món gia tài

Chạy sang sống ở nhờ đất Mỹ.

Chỉ tụi tôi thật là xúi quẩy,

Hôm nay phải đền tội trước nhân dân.

Tôi khuyên anh sớm sớm liệu thân,

"Biển tội ác, quay đầu là thấy bến"5.

Nếu anh chờ dân mang dây thừng đến,

Thì anh sẽ như tôi, Hítle và Mútxôlini

Không có đường "viễn tẩu, cao phi".

Cuối cùng, xin gửi lời kính chúc:

Chúc cho anh kết quả như tôi.

Tôi mong anh viết giấy trả lời.

Địa điểm: Địa ngục lũ hại dân phản nước".

T.L.

----------------

[1] Keẻng là Mỹ (TG).

[2] Tưởng Giới Thạch (TG).

[3] Lý Thừa Vãn (TG).

[4] Batista (TG).

[5] Kinh Phật có câu: Biển tội không bờ, quay đầu là bến. Nghĩa là biết cải tà quy chính thì sẽ khỏi tội (TG).

- Báo Nhân Dân, số 2741, ngày 23-9-1961, tr.4.

Tin liên quan