- Báo Pháp “Diễn đàn các nước” hôm 12-11 đăng tin: “Nhân dịp Thủ tướng nước Tích Lan ghé thăm nước Pháp, Chính phủ Pháp tặng Thủ tướng 1 cái mề đay “Bắc đẩu bội tinh”. Lý do việc tặng thưởng: trong những ngày gay go ở Điện Biên Phủ, Chính phủ Tích Lan đã cho phép tàu bay Pháp bay qua Tích Lan để sang Đông Dương. Ấn Độ và Miến Điện thì không cho phép.

Trong lời chúc tụng và cảm ơn, chắc người ta tránh không nhắc đến vấn đề Điện Biên Phủ”.

- Báo Mỹ “Tin tức hàng tuần” viết về nhiệm vụ của tướng Côlin: “Phái đoàn Mỹ sang Đông Dương có nhiệm vụ phân phối viện trợ Mỹ cho “Nam Việt”. Mục đích chính của phái đoàn ấy là giúp cho “Nam Việt” hoàn toàn độc lập khỏi nước Pháp”.

Chắc rằng Chính phủ Pháp sẽ tặng cho tướng Côlin 2 cái mề đay “Nam tào bội tinh”.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 279, ngày 3-12-1954, tr.2.

Tin liên quan