Đó là cuộc đi thăm của hai vị lãnh tụ Liên Xô sang nước Anh.

Tháng 11 năm ngoái, đồng chí Bun-ga-nin và đồng chí Khơ-rút-sốp đi thăm Ấn Độ, Diến Điện và Afghanistan đã có ảnh hưởng rất to và rất tốt khắp phương Đông. Lần này, hai đồng chí sang thăm nước Anh, chắc sẽ có ảnh hưởng rất to và rất tốt khắp phương Tây và khắp thế giới.

Nhân dân Anh đã nhiệt liệt hoan nghênh các vị lãnh tụ Liên Xô; và nhân dân thế giới đang chăm chú theo dõi cuộc đi thăm của hai đồng chí.

Trong một cuộc chiêu đãi rất long trọng của chính phủ Anh, đồng chí Bun-ga-nin nói: Cuộc đi thăm này là một bước tiến làm cho hai nước Xô, Anh hiểu nhau hơn và nối lại quan hệ hữu nghị giữa hai nước… là một bước tiến làm cho tình hình thế giới dịu hơn nữa…

Với một cách thật thà thẳng thắn làm cho các chính khách Anh ngạc nhiên và tin phục, đồng chí Khơ-rút-sốp nói đại ý như sau: Chúng tôi đến đây với một tấm lòng cởi mở, mong đi tới những quan hệ tốt hơn nữa giữa hai nước chúng ta… Chúng tôi vẫn biết các vị không ưa chế độ cộng sản. Chúng tôi cũng không giấu gì chúng tôi không thích chế độ tư bản. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải sống hòa bình với nhau… Chúng tôi không muốn tìm cách thuyết phục các vị, theo chế độ chúng tôi và bỏ chế độ tư bản. Chắc các vị cũng thấy không cần phí thời giờ vô ích tìm cách thuyết phục chúng tôi bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng tôi. Nếu các vị cố dùng áp lực đòi chúng tôi những điều không thể được, thì sẽ không đạt kết quả gì cả. Chúng tôi cũng không có ảo tưởng gì về vấn đề ấy đâu… Vậy thì chỉ có một con đường là chung sống hòa bình… Chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách ngăn ngừa chiến tranh… Chúng tôi chủ trương rằng những quan hệ thân thiện giữa tất cả các dân tộc và các nước, chỉ có thể thực hiện bằng cách củng cố hòa bình trên toàn thế giới và củng cố nền an ninh quốc tế.

Báo chí các nước đều nhận rằng: Cuộc đàm phán Xô-Anh hiện nay là một cuộc ngoại giao lớn nhất từ sau thế giới Chiến tranh thứ hai; và đó là sự cố gắng của Liên Xô để làm dịu hơn nữa tình hình quốc tế và cải thiện hơn nữa quan hệ giữa các nước. Vì vậy, cuộc đi thăm ấy sẽ đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới.

Một tờ báo tư sản Mỹ viết: Các nước tư bản đã dựng lên một “tấm màn sắt” tưởng tượng giữa họ và Liên Xô suốt mấy năm nay. Cuộc đi thăm của hai lãnh tụ Liên Xô chẳng những đã đạp đổ “tấm màn sắt” ấy, mà còn thổi lên một phong trào hòa bình mạnh mẽ đến tận các nước phương Tây.

Nhân dân Việt Nam thành tâm chúc đồng chí Bun-ga-nin và đồng chí Khơ-rút-sốp mạnh khỏe và thu được nhiều kết quả to lớn cho sự nghiệp hòa bình.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 780, ngày 22-4-1956, tr.2.

Tin liên quan