Tạp chí tư sản Mỹ Tin tức hàng tuần (30-1-1956) đăng tin:

“Tên Phê-rít, 22 tuổi, đã bị xử tử tại nhà tù của tỉnh Ô-kla-hô-ma, vì nó đã giết một người cảnh sát.

Ngày Phê-rít mới một tuổi rưỡi, người chú của nó bị xử tử vì tội giết người.

Cách đó một năm sau, mẹ nó (đã bỏ cha nó mà đi lấy chồng khác) bắn chết người chồng thứ hai. Vụ này, mụ ấy được tha, vì lẽ rằng người chồng dọa giết mà mụ ấy phải “tự vệ”.

Sau đó, mẹ Phê-rít lại giết người chồng thứ ba. Lần này mụ bị 5 năm tù.

Người anh của Phê-rít bị 10 năm tù, vì tội ăn trộm.

Người bác của Phê-rít bị tù chung thân, vì liên tiếp phạm tội, không chịu sửa đổi.

Người yêu của Phê-rít đang ở tù tại nhà giam Viếc-gi-na, vì tội ăn trộm xe hơi.

Cha Phê-rít đang ở tù tại nhà giam Tê-xát, vì tội ăn trộm”.

Cha, mẹ, chú, bác, anh, em, cho đến người bạn gái đều phạm tội ở tù hoặc bị xử tử. Thật là một gia đình gương mẫu của Mỹ!

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, thì số trẻ con và thanh niên Mỹ phạm tội ngày càng tăng: năm 1948 là 30 vạn người; năm 1953 tăng đến 45 vạn người.

Ấy thế mà Mỹ đang ra sức truyền bá và muốn ép buộc thiên hạ (kể cả đồng bào miền Nam) theo “Mỹ tục thuần phong” của Mỹ! Kỳ quái thật!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 714, ngày 16-2-1956, tr.2.

Tin liên quan