CED đọc là sét, nó là tên viết tắt của “Khối phòng thủ châu Âu”. Nó do Mỹ xúi bọn phản động ở 6 nước Tây Âu: Pháp, Ý, Tây Đức, Bỉ, Hà, Lục chuẩn bị lập ra.

Mấy năm qua, Mỹ giúp họ rất nhiều vũ khí để tổ chức thêm quân đội. Mỹ lại tốn hàng nghìn triệu đôla để câu các chính phủ ấy và để mua chuộc các chính khách phản động Tây Âu. Mục đích của Mỹ là dùng CED (trước hết là Tây Đức) để tấn công Liên Xô.

Nhưng phải được quốc hội của 6 nước thông qua, CED mới chính thức thành lập. Bị Mỹ ép, quốc hội của 4 nước đã thông qua rồi; quốc hội Ý thì còn ngóng chờ xem thái độ của Pháp.

Nhân dân Pháp kịch liệt phản đối CED, vì nếu nó thành lập thì quân đội Tây Đức sẽ rất mạnh, sẽ rất nguy cho Pháp. Nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới cũng phản đối CED. Cuối tháng 8 vừa rồi, Chính phủ Pháp đưa CED ra Quốc hội Pháp, quả nhiên bị Quốc hội bác bỏ.

Thế là CED chết.

Thế là chỉ vài tháng nay, Mỹ đã thất bại nhục nhã hai lần. Lần thứ nhất - Mỹ âm mưu kéo dài chiến tranh ở Đông Dương, Hội nghị Giơnevơ thành công đã đánh tan âm mưu của Mỹ. Lần thứ hai - Mỹ ép Pháp thông qua CED, Mỹ lại thất bại đau đớn nữa.

Cũng trong vài tháng nay, phong trào hòa bình thế giới và nhân dân Pháp thắng to 2 keo. Keo thứ nhất - hòa bình đã lập lại ở Việt, Miên, Lào. Keo thứ hai - họ đã đập chết CED.

Hiện nay, Mỹ đang âm mưu tổ chức SEATO, tức là “Khối phòng thủ Đông Nam Á”, kỳ thực là để xâm lược Đông Nam Á và tấn công Trung Quốc. Âm mưu này cũng bị đại đa số nhân dân châu Á phản đối. CED đã chết, thì em nó là SEATO chắc sẽ khó sống còn.

“SEATO” là thất bại to,
“CED” là sét đánh Mỹ co cả vòi.
Ai ơi, mở mắt mà coi,
Hòa bình, dân chủ, hẳn hòi thành công.

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 223, từ ngày 9 đến ngày 10-9-1954, tr.2.

Tin liên quan