Các báo chí tư sản, nhất là báo chí tư sản Mỹ, thường bịa đặt nói xấu Liên Xô (và các nước dân chủ mới). Nhưng có khi che giấu không được, hoặc nói dối thì không lợi cho chế độ tư bản, chúng buộc lòng phải nói thật. Thí dụ bức vẽ này của tờ báo tư sản Mỹ Diễn đàn Nữu Ước số ra ngày 7-10-1955.

Vạch trên có búa liềm, tượng trưng cho Liên Xô, và chú thích:

- Từ năm 1950 đến năm 1960, Liên Xô đào tạo được 120 vạn cán bộ khoa học và kỹ thuật.

Vạch dưới có hình “Chú Xam”, tượng trưng cho Mỹ, và chú thích:

- Cũng trong 10 năm ấy, Mỹ chỉ đào tạo được 90 vạn cán bộ khoa học và kỹ thuật. 5 chữ Anh bên dưới nghĩa là “Nhìn thẳng vào sự thật”.

Do bức vẽ này, Mỹ đã thú nhận rằng: về mặt khoa học và kỹ thuật, Mỹ cũng thua kém Liên Xô.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 608, ngày 1-11-1955, tr.2.

Tin liên quan