Tên quan năm Vory, Chủ nhiệm Ban Kiểm duyệt của quân đội Mỹ xâm lược Triều Tiên, vừa bị kiểm duyệt và cách chức. Vì sao? Vì hắn ngứa nghề viết một quyển sách về Chuyn tai nghe mt thy Triu Tiên. Trong quyển đó, hắn kể nhiều chuyện, thí dụ:

“Phải chăng dân xứ này không có quyền qua lại trên đường của họ, mà không bị xe hơi quân sự của Mỹ cán chết, hoặc không bị bọn lính lái xe Mỹ dọa nạt và chửi mắng?

Hình như nhân dân Triều Tiên không bằng lòng quân đội Mỹ ở đây. Vì trong quân đội Mỹ, có nhiều bọn du côn, hung dữ, dốt nát, và kiêu ngạo. Chúng đi đến đâu cũng làm cho người ta ghét Mỹ và ghét bất kỳ cái gì là Mỹ. Chúng cướp giật, đánh đập, giết chóc. Chúng hãm hiếp phụ nữ. Chúng luôn luôn có những thái độ và hành vi bạo ngược...”.

Đó là quan Mỹ kể chuyện quân Mỹ, chứ không phải ai tuyên truyền chống Mỹ.

Vì “nói thật mất lòng”, nên Vory bị cấp trên của hắn cách chức. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và tội ác của đế quốc Mỹ không giấu được ai.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 100, từ ngày 11 đến ngày 15-3-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.84.

Tin liên quan