Xem cuộc trưng bày nông nghiệp, ai cũng thấy rằng nước ta thật là rừng vàng, biển bạc, nhân dân... quý báu. Lại có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ và sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em, Việt Nam nhất định tiến bước thành một nước giàu mạnh.

Và ai cũng chú ý đến quả cải bắp to tướng và hàng rau muống xanh tươi.

Quả cải bắp là của em Ngô Văn Bình, 14 tuổi ở Hàm Long (Hà Nội), em Bình đã ra sức tăng gia được 30 cây cải bắp, quả to nhất nặng 5 kg và 100 củ su hào, củ nào cũng nặng hơn 3 kg cùng các thứ rau khác, cả nhà ăn không hết. Ở trường, em Bình cũng chăm học, được thầy và bạn mến yêu.

Rau muống là của em Lê Sĩ Cừ, 13 tuổi ở xã Hoằng Phúc. Trong thôn có hai cái ao bỏ hoang, mỗi khi đi học về em Cừ ra ao cuốc đất. Nay vài thước, mai vài thước, em đã cuốc được 3 sào và trồng rau muống rất tốt. Rau cả nhà ăn không hết, em Cừ có sáng kiến thái rau phơi khô, để dành độn cơm ngon hơn độn với khoai. Do em Cừ phổ biến kinh nghiệm mà phong trào trồng rau muống đã lan khắp cả huyện. Thấy rau muống phơi khô ăn ngon, đồng bào lại nảy ra sáng kiến làm bột rau muống, bánh bột rau muống ăn rất thơm và dẻo kết quả là vụ chống đói năm ngoái đã thắng lợi. Nghe nói hai em đã được Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu.

Đồng thời với cuộc trưng bày ấy ở Thủ đô, có cuộc Hội nghị liên hoan chiến sĩ nông nghiệp và cán bộ các tổ đổi công cả nước. Hai cuộc đó, ngoài việc học tập kinh nghiệm lẫn nhau, còn có một việc quan trọng nữa là tinh thần đại đoàn kết. Ở đó có đại biểu đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Thái, Mèo, v.v...nam có, nữ có, có các cụ phụ lão như cụ Trần Kiên, 72 tuổi, anh hùng Hoàng Hanh 69 tuổi. Có các em nhi đồng như hai em Bình và Cừ. Thế là:

Nông dân đoàn kết, cả nước một nhà,
Có nam, có nữ, có trẻ, có già.
Mọi người cố gắng thi đua tăng gia,
Kế hoạch nông nghiệp chắc là thành công.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 744, ngày 17-3-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.286-287.

Tin liên quan