Nhi đồng ta rất yêu mến bộ đội, nhất là các anh thương binh. Một thí dụ: Gần đây, em Hà Th Vn, nhi đồng làng Bìn, Chiêm Hóa, viết thư lên Bác Hồ. Em nói:

“Bác ạ, cháu đã học thư Bác gửi cho các cháu vào dịp Trung thu. Cháu đã làm theo lời Bác dạy. Ở trường, cháu chăm học hơn trước. Ở nhà, cháu giúp mẹ làm nương và nuôi lợn gà. Công tác ở Đội, cháu cũng tích cực hơn. Chúng cháu đã làm lấy trụ sở, đã đi tuyên truyền vận động cho việc bầu cử Hội đồng nhân dân.

“Cháu tăng gia được 10 gốc mía, 10 khóm khoai sọ, 3 con gà, 1 con lợn. Cháu nuôi cả tằm để lấy tơ làm chỉ. Cháu bán được hơn 3 vạn đồng để mua giấy bút học, không phải xin tiền của mẹ nữa. Cháu còn 1 vạn đồng.

“Vừa rồi, anh La Văn Cu vào chơi với chúng cháu. Anh Cầu cụt một tay vì anh đã xung phong đánh Pháp. Thy anh Cu, cháu càng nhđến các anh thương binh. Cháu xin gửi lên Bác số tiền 1 vạn đồng để Bác tặng các anh thương binh, thì cháu sung sướng lắm.

“Cháu xin hứa với Bác, cháu sẽ cố gắng học tập, tăng gia và giúp các anh thương binh nhiều hơn nữa, để xứng đáng là cháu yêu của Bác”.

Bộ đội ta vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhi đồng mà dũng cảm xông ra tiền tuyến đánh giặc xâm lược. Các em nhi đồng ta vì lòng biết ơn bộ đội mà ra sức học tập, tăng gia, ủng hộ bộ đội, nhất là các anh thương binh. Tình thắm thiết ấy giữa nhi đồng và bộ đội chứng tỏ sức đoàn kết của nhân dân ta thật là sâu rộng, và chúng ta nhất định chiến thắng đế quốc Pháp - Mỹ.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 61, ngày 12-6-1952, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,t.7, tr.426-427.

Tin liên quan