Trong lúc vui mừng thủ đô giải phóng, chúng ta càng nhớ đến công lao của bộ đội ta, nhớ đến những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc. Đây là một trong trăm nghìn chuyện oanh liệt tỏ rõ tinh thần dũng cảm của bộ đội ta:

Anh hùng Phan Đình Giót là người huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, năm nay 30 tuổi. Lúc bé, đi ở chăn trâu. Lớn lên, là một bần nông. Năm 1950, xung phong vào bộ đội. Vì người gầy gò, e thiếu cân, đồng chí Giót giắt đá sỏi vào người cho đủ cân để được tuyển. Ở bộ đội, đồng chí Giót gan dạ, cần cù, ngay thẳng, hay giúp đỡ anh em, cho nên được mọi người yêu mến.

Trong các chiến dịch Tràng Bạch, Hòa Bình, đồng chí Giót đã lập chiến công.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trận Him Lam (13-3-1954), đơn vị đồng chí Giót phụ trách phá dây thép gai quanh đồn địch. 5 lô cốt địch trên đồi cao bắn xuống như mưa. Chiến sĩ ta nhiều người bị thương. Đồng chí Giót bị thương nặng ở đùi, chân, nhưng không chịu lùi, cố sức trườn lên đồi. Lại bị thương ở bả vai, vẫn nghiến răng ném lựu đạn vào lô cốt địch.

Khi ta phá được 4 lô cốt, bộ đội ta ào lên đồi. Địch ở Mường Thanh bắn đại bác sang dữ dội, làm đổ một cây gỗ đè vào ngực đồng chí Giót. Ngất đi, tỉnh lại, đồng chí Giót thấy lô cốt thứ 3 vẫn bắn dữ để chặn đường tiến của bộ đội ta. Tuy máu chảy nhiều, gần kiệt sức, đồng chí Giót cứ rấn bò lên, đến chân lô cốt thì đưa hết lực lượng nhảy chồm dậy, nhét chặt lưng vào lỗ châu mai. Thế là địch không bắn được nữa. Bộ đội ta theo lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” ào ạt tiến lên, tiêu diệt toàn bộ địch ở Him Lam.

Trong khói lửa nghi ngút, bộ đội ta đến nghiêng mình trước đồng chí Giót, vị anh hùng đã hy sinh oanh liệt để mở đầu cuộc đại thắng ở Điện Biên mà tiếng tăm đã vang lừng khắp thế giới.

Hy sinh vì nước là thơm,
Những phường giá áo túi cơm sá gì!

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 241, ngày 20-10-1954, tr.2

Tin liên quan