Chúng đặt bịa những tin đồn nhảm nhí, nhằm mục đích gây không khí hoang mang, chia rẽ, khiêu khích. Vài thí dụ:

- Hôm 28-7-1954, đài phát thanh Tòa thánh nói: “Nông dân Công giáo ở Bắc Việt bị tịch thu hết ruộng đất, bị tập trung vào vùng rừng núi để chống đạo, v.v..”.

Những đồng bào nông dân Công giáo ở những vùng đã được triệt để giảm tô, hoặc đã được chia ruộng đất, và tất cả giáo dân luôn luôn được tự do tín ngưỡng, nếu nghe tin này, chắc họ đều bịt mũi mà nói: “Đài phát thanh kia nói bậy”.

- Mấy hôm nay, đài phát thanh và các báo Mỹ thường bịa đặt những tin: “Quân Việt Nam tấn công quân Pháp sau khi đã đình chiến”. Hãng Thông tấn Pháp hôm 26-7 đã cải chính những tin tức nhảm nhí đó của Mỹ và nói những tin tức ấy là sai lầm, không thật.

Quân và dân ta quyết làm đúng những điều ta đã ký kết trong hiệp định đình chiến, để đi đến hòa bình. Quyết đấu tranh để củng cố hòa bình. Đồng thời chúng ta phải tỉnh táo để đập tan những âm mưu chia rẽ và những luận điệu khiêu khích của bọn muốn phá hoại hòa bình.

C.B.

-------------

- Báo Nhân Dân, số 211, từ ngày 4 đến ngày 6-8-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.17.

Tin liên quan