Hồi đầu tháng 10, diễn thuyết trước nhân dân thành phố Lilơ (Pháp), giám mục Sapuli có nói những lời sau đây:

- Trong cuộc tranh chấp gay gắt giữa các dân tộc, nhà thờ công giáo phải là người hòa giải và đoàn kết mọi người… Những người công giáo không thể tán thành chính sách khủng bố, càn quét, giết hại cả làng… Bất kỳ đối với ai, tín đồ của Đức Chúa không được trả thù, khát máu…

- Bổn phận của người công giáo là gây quan hệ giữa các nhóm đối địch, tạo nên không khí hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, trao đổi ý kiến và văn hóa, để đi đến xây dựng một gia đình chung sống, trong đó ai cũng giữ được bản chất của mình, đồng thời không xa lạ với người khác…

Đúng đắn thay lời nói của đức giám mục Sapuli! Lời nói đầy ý nghĩa chung sống hòa bình.

Ngô Đình Diệm tự xưng là công giáo, nhưng nó đang ra tay khủng bố, đàn áp, giết hại đồng bào miền Nam. Vì vậy, Diệm là tay sai của Xatăng, chứ nào phải tín đồ của Đức Chúa.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 602, ngày 26-10-1955, tr.2.

Tin liên quan