Trong phong trào thi đua ái quốc, nhiều văn nghệ sĩ phụ lão ở Trung Hoa đã làm gương mẫu.

Cụ Bạch Thạch, 91 tuổi, cụ Uông Ái Sĩ 81 tuổi, cụ Trần…. Đinh 77 tuổi đều nổi tiếng viết tốt, vẽ khéo. Ba cụ đã tổ chức các cụ già …0 tuổi trở lên, viết tốt vẽ khéo, cùng nhau ra sức viết và vẽ, bán lấy tiền, ủng hộ Chính phủ mua máy bay và xe tăng cho bộ đội.

Cụ Thượng Hòa Ngọc ngoài 80 tuổi, nổi tiếng hát hay. Dù già yếu, cụ cũng đã tổ chức những buổi hát và tự cụ cũng hát, để lấy tiền giúp bộ đội.

Cảm động hơn nữa là cử chỉ của cụ Xích Thọ Thần 64 tuổi, cụ Mã Đức Thành 73 tuổi. Hai cụ nổi tiếng làm kịch giỏi. Hai cụ lại có bộ râu rất dài, rất đẹp. Mặc dầu con cháu và bầu bạn khuyên can, hai cụ đã kiên quyết cạo bộ râu dài đẹp nuôi dưỡng trong mấy chục năm trời để diễn kịch lấy tiền ủng hộ bộ đội.

Các cụ văn nghệ sĩ Trung Hoa thật là:

Tuổi cao, chí khí càng cao,

Tấm lòng yêu nước xiết bao nồng nàn!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 36, ngày 13-12-1951, tr.2.

Tin liên quan