Cuối năm ngoái, Hồ Chủ tịch trả lời một nhà báo Thụy Điển. Trong đó có câu: “Nếu Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng quyền độc lập thật sự của Việt Nam, và muốn thương lượng để chấm dứt chiến tranh, thì nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng sẵn sàng nói chuyện”.

Ngay sau đó, các báo Pháp viết: Câu trả lời của Cụ Hồ giống như mt qu bom rơi vào đám bù nhìn, làm cho chúng hoang mang lo sợ.

Vừa rồi, ở Hội nghị Béclin, do đại biểu Liên Xô đề nghị, các đại biểu Mỹ, Anh và Pháp phải tán thành mở một cuộc hội nghị 5 nước (Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Mỹ, Anh và Pháp) ở Giơne, thủ đô Thụy Sĩ để tìm cách hòa giải những vấn đề ở châu Á, cả vấn đề Triều Tiên và Việt Nam.

Các báo Pháp lại viết: Quyết nghị ấy giống như mt qu bom rơi vào đám bù nhìn, làm cho chúng hoang mang lo ngại.

Năm kia, một phái đoàn Quốc hội Pháp sang Việt Nam. Khi về Pháp, một đại biểu viết: “Hồ Chí Minh có một thứ vũ khí mạnh hơn bom nguyên t - đó là những cải cách dân chủ mà Chính phủ Hồ Chí Minh đang thi hành”. Rồi chúng bày cho bù nhìn cũng “cải cách điền địa”. Nhưng chính bù nhìn là bọn đại địa chủ phong kiến phản động, cải cách quái gì được.

Bù nhìn nhờ Pháp, nhờ Mỹ, nhờ chiến tranh mà sống bằng xương máu của đồng bào. Chỉ nghe nói đến độc lập thật sự, dân chủ thực sự, thì chúng đã hồn xiêu phách tán, như một đàn chuột bị bom.

Tht sđc lp, hòa bình,
Là bom tiêu dit bù nhìn Vit gian.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 171, từ ngày 11 đến ngày 15-3-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.430-431.

Tin liên quan