Tháng 10 năm ngoái, Diệm bày trò hề "Trưng cầu dân ý". Muốn gây thanh thế, Diệm nhờ bọn Nguyễn Bảo Toàn lập ra những "ủy ban cách mạng" để hưởng ứng hắn.

Nay đã châm, chọc lên ngôi "Tổng thống", kiêm Thủ tướng, kiêm Tổng tư lệnh, kiêm v.v.. - Diệm sợ bọn Toàn ganh tị, hắn bèn hất cẳng bọn Toàn:

Hôm 16-1, trời chưa sáng, một đoàn cam-nhông chở đầy cảnh sát của Diệm đến bao vây và chiếm đóng trụ sở của "ủy ban cách mạng", không cho bọn Toàn vào nữa.

"Chủ tịch" Nguyễn Bảo Toàn và "Tổng thư ký" Nhị Lang đã lên tiếng trách Diệm chuyên chế độc tài.

Vâng lệnh Mỹ, bọn Diệm ra tay giết hại đồng bào miền Nam một cách cực kỳ dã man.

Ngoài những vụ ghê tởm như vụ giết đồng bào Hương Điền, mà bà con miền Bắc đã rõ, còn nhiều vụ rùng rợn khác, như vụ Tràng Cát:

Ở Tràng Cát (Quảng Nam), bọn Diệm đã chôn sống 21 người vì họ không bỏ phiếu cho Diệm trong cuộc "Trưng cầu dân ý" giả dối. Tiếp đó, chúng giết thêm 5 người và bắt giam 200 người, chỉ vì họ đã đi tìm xác những người bị chúng chôn sống!

Chúng lại giết thêm 6 người đi buôn, chúng vu cho họ liên lạc với những người bị bắt!

Mỹ-Diệm đang ra tay khủng bố khắp miền Nam. Song nhiều tờ báo Pháp đã nói: Diệm dùng cách khủng bố, không phải vì nó mạnh, mà trái lại vì nó bấp bênh, bị nhân dân kịch liệt phản đối.

Càng thương xót đồng bào miền Nam, chúng ta càng phải ra sức thi đua củng cố miền Bắc về mọi mặt, để giúp đồng bào miền Nam đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 693, ngày 25-1-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.248.

Tin liên quan