Philatốp là một cách chữa bệnh rất hay, do thầy thuốc Liên Xô là bác sĩ Philatốp phát minh.

Mấy tháng nay, thầy thuốc ta đã dùng cách đó, đã tiêm hàng nghìn ống. Kinh nghiệm trong Tháng hữu nghị Việt - Trung - Xô đã có những kết quả đầu tiên sau đây:

- Nhiều người bị sốt rét lâu năm, đã chữa khỏi.

- Nhiều người lở, hắc lào, thối chân, cũng đã chữa được.

- Bệnh tê thấp, đau dạ dày, đau tim, chữa cũng đỡ nhiều.

- Một ông cụ hơn 70 tuổi, mờ mắt và nhức mắt, sau khi tiêm thuốc Philatốp mắt mờ đã rõ hơn và hết hẳn nhức mắt.

- Một người ngoài 50 tuổi, đau tim, gan, thận rất nặng, sau khi tiêm cũng đỡ nhiều.

Những người tiêm Philatốp đều ăn được, ngủ được. Thuốc này r hơn và hay hơn những thuốc bổ đắt tiền khác.

Bộ Y tế ta đã sản xuất nhiều thuốc tiêm Philatốp bằng nhau đàn bà đẻ và bằng óc, lá lách, tim, gan, thận, hạch của trâu, bò, dê.

Nhờ khoa học Liên Xô và công nghiên cứu của thầy thuốc ta, nhân dân ta được hưởng một cách chữa bệnh vừa rất giản đơn, vừa hay vừa rẻ.

Nhưng anh em thầy thuốc ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, để phổ biến rộng rãi cách dùng Philatốp vào nhân dân, và phát triển Philatốp chữa được nhiều thứ bệnh khác.

Thuc Philatp ging thuc tiên,
Cha được nhiu bnh, li r tin,
Ta phi nghiên cu, phát trin na,
Đ cho nhân dân được hưởng lin.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 186, từ ngày 19 đến ngày 21-5-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.488-489.

Tin liên quan