Nhiều em học sinh gửi thư tỏ lòng vui mừng Trung Quốc thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Trong thư, có vài em hỏi:

Vì sao khi đế quốc Mỹ thử bom thì thiên hạ phản đối, mà Trung Quốc thử bom thì thiên hạ hoan hô?

Trả lời: Nếu các em chịu khó xem báo, thì sẽ hiểu điều đó. Ở đây, chú xin trả lời bằng một ví dụ như sau:

Đối với khẩu súng kẻ gian dùng để giết người, cướp của, những người lương thiện đều phải chống lại kẻ gian và súng của nó (ví như đế quốc Mỹ và bom Mỹ).

Đối với khẩu súng người chiến sĩ dùng để giữ làng, giữ nước, đó là chính nghĩa, cho nên được mọi người ủng hộ (ví như Trung Quốc và bom Trung Quốc).

Năm 1945, Mỹ thả bom nguyên tử giết chết hàng vạn người Nhật ở thành phố Hirôsima và Nagasaki. Từ đó, Mỹ cứ chưng bom nguyên tử ra để đe dọa gây chiến tranh thế giới, nhất là đe dọa các dân tộc Á, Phi và Mỹ Latinh. Bom của Mỹ là bom tội ác.

Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa. Bom Trung Quốc không đe dọa ai. Nó chỉ để củng cố quốc phòng Trung Hoa, để ngăn chặn đế quốc gây chiến tranh, để bảo vệ hòa bình thế giới. Nó thêm lực lượng cho phe xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc.

Bom Trung Quốc còn có tác dụng khác nữa. Nó hạ uy thế của đế quốc Mỹ, làm cho chúng hết hống hách, hết mê mộng độc quyền nguyên tử. Nó làm cho nhân dân Á, Phi và Mỹ Latinh càng tin chắc thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân cũ và mới. Nó cảnh cáo bọn này rằng chúng không thể tiếp tục làm mưa làm gió trên thế giới nữa. Vì lẽ đó, có thể nói rằng bom Trung Quốc là bom nhân nghĩa.

Nguyên là một nước kinh tế lạc hậu, mới 15 năm tự lực cánh sinh xây dựng chủ nghĩa xã hội, Trung Quốc đã chế tạo được bom nguyên tử, nhiều nước tư bản với công nghiệp tiên tiến muốn làm nhưng không làm được. Việc này chứng tỏ rằng khoa học kỹ thuật Trung Quốc đã tiến bộ nhảy vọt đến mức rất cao. Điều đó sẽ khuyến khích nhân dân các nước "chậm tiến" vứt bỏ thói quen tự ti, mạnh bạo bước vào khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Rồi đây, rất có thể vì Trung Quốc có bom nguyên tử mà Mỹ buộc phải thay đổi chính sách nguyên tử của chúng, phải đồng ý thủ tiêu vũ khí nguyên tử. Do đó mà tình hình thế giới bớt găng. Song nhân dân thế giới còn phải đấu tranh lâu dài mới đi đến kết quả đó.

Ngay sau khi thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên, Trung Quốc liền đề nghị họp một cuộc hội nghị những người đứng đầu các nước để bàn việc cấm chỉ hoàn toàn và phá hủy hết thảy các thứ vũ khí nguyên tử.

Đó là một chủ trương quang minh chính đại, vì hòa bình thế giới, vì hạnh phúc loài người. Chắc chắn là đề nghị của Trung Quốc sẽ được nhân dân thế giới ủng hộ nhiệt liệt.

CHIẾN SĨ

--------------------------

Báo Nhân Dân, số 3863, ngày 28-10-1964, tr.4.

Tin liên quan