Si-ca-gô là một thành phố to hạng nhì ở Mỹ, có độ ba triệu dân và rất nhiều công nghiệp và thương nghiệp. Nó cũng là sào huyệt của những "vua" cướp của, giết người, buôn lậu, và các thứ tội ác. Hiện nay, Mỹ đang đưa "văn minh" Si-ca-gô đến miền Nam Việt Nam ta:

Tối hôm 9-6, hai nhân viên của "phái đoàn viện trợ" Mỹ đã bắn nhau chết ở tiệm rượu "Đồng tiền vàng". Có lẽ đó mới là bước đầu.

Hôm 12-6, một bọn cướp với súng ống đầy đủ, đã cướp chuyến xe hơi ở Xuân Lộc, cách Sài Gòn 80 cây số.

Các báo miền Nam cho biết: Từ 21-5 đến 7-6, ở Sài Gòn và các thành phố chung quanh có 48 vụ trộm cướp và 47 vụ tống tiền. Ở Sài Gòn - Chợ Lớn, ngày nào cũng xảy ra những vụ ăn cắp xe đạp và xe hơi. Có những tên đã đánh cắp hơn 20 chiếc xe hơi.

Tệ hại nhất là "văn minh" Si-ca-gô đã lan rộng đến lớp thanh niên học sinh. Thí dụ: Một nam học sinh 17 tuổi, ở Tân Sơn Nhất, đã phạm tội giết người, cướp của.

Một nữ học sinh trường luật, 23 tuổi, đã phạm tội tống tiền gần nửa triệu đồng...

Đế quốc Mỹ xui giục Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, âm mưu trường kỳ chia cắt đất nước ta. Đó đã là một tội ác tày trời, không thể tha thứ. Chúng lại còn âm mưu phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, đầu độc thanh niên ta - Hai tội chồng chất, càng không thể tha thứ.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 838, ngày 20-6-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.353-354.

Tin liên quan