Thuở xưa, Mỹ có những vị tổng thống được thiên hạ kính phục, như Oasinhtơn, Lincôn, Rôdơven. Nhưng thời đại mạt kiếp của đế quốc, thì Mỹ có nhiều tổng thống bị thiên hạ oán ghét, như Tơruman, Aixenhao, Kennơđi. Kennơđi, khi ra ứng cử tổng thống đã tuyên bố nhiều lời đường mật: nào nhân đạo, dân chủ, nào hòa bình, tự do. Nhưng từ khi y lên cầm quyền, thì mặt nạ giả nhân giả nghĩa liền rơi xuống, mặt thật đế quốc hiếu chiến liền vênh lên: xâm lược Cu Ba, phá hoại Cônggô, v.v..

Đối với Việt Nam ta, tổng Ai và tổng Ken đều là kẻ thù số 1. Chúng đã phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ, đã giúp bọn Diệm tổ chức quân đội chính quy gồm 355.000 binh sĩ và quân đội dự bị với 115.000 người.

Từ năm 1954 đến cuối năm 1960, hơn 780 chuyến tàu Mỹ đã chở cho bọn Diệm hàng vạn tấn vũ khí và đạn dược, 250 chiếc máy bay, 300 khẩu đại bác - để chuẩn bị chiến tranh, mà trước hết là để khủng bố và giết hại đồng bào miền Nam.

Trong bảy năm nay, Mỹ - Diệm đã:

Bắt bớ và tra khảo dã man hơn 527.000 đồng bào vô tội.

Hiện nay giam cầm ở các nhà tù hơn 270.000 người.

Bắn bị thương trong các cuộc ruồng bố hơn 23.000 người.

Giết chết, móc gan, mổ bụng hơn 80.000 người.

Chỉ trong một năm ngoái, Mỹ - Diệm đã càn quét, đốt phá 2.185 trận.

Sáu tháng đầu năm nay, Mỹ - Diệm đã càn quét, đốt phá 634 trận.

Đã bảy năm, đồng bào miền Nam quằn quại trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Tháng năm vừa rồi, phó tổng thống Mỹ đến Sài Gòn lại tăng thêm viện trợ cho Diệm tổ chức thêm quân đội. Do đó Diệm đã bắt ép thanh niên miền Nam từ 20 đến 23 tuổi bỏ học hành, bỏ làm ăn, để vào bộ đội Diệm.

Mỹ phái thêm hàng nghìn cố vấn quân sự. Bọn Mỹ này ra tận "chiến trường" để trực tiếp đôn đốc việc đốt phá làng mạc, giết hại nhân dân. Chúng tổ chức những đội "biệt kích" hòng lẻn vào miền Bắc để phá hoại…

Báo La Cơroa (La Croix) (6-7-1961) cho biết rằng: "Trong đám cố vấn quân sự" Mỹ có bọn "đầu trò" tự Sing sing thả ra.

Sing sing là một nhà tù to nhất của Mỹ. Ở đó chỉ giam cầm những tên phạm tội rất nặng; số đông để chờ án tử hình. Nay tổng Ken phái chúng sang miền Nam để làm cố vấn cho Diệm, để đại biểu cho nền "văn minh" Mỹ. Biết tin ấy, dưới suối vàng, các vị Oasinhtơn, Lincôn, Rôdơven chắc cũng hổ thẹn ngậm ngùi.

Về phần quân đội Diệm, họ đều là con em của nhân dân miền Nam. Một mai họ giác ngộ đâu là chính đâu là , thì chắc họ sẽ mang cả vũ trang Mỹ mà cải tà quy chính, và hoan tống bọn Diệm vào Sing sing.

T.L.

------------------------

Báo Nhân Dân, số 2703, ngày 15-8-1961, tr.2.

Tin liên quan