(Tóm tắt tình hình thế giới)

Một bên thì:

- Trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Rumani, các đại biểu mười hai Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân lại một lần nữa xác nhận: lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa ngày càng mạnh. Khối đoàn kết, nhất trí ngày càng chặt chẽ giữa các đảng anh em…

- Đại hội của mười ba nước độc lập ở châu Phi kêu gọi nhân dân châu Phi đoàn kết phấn đấu để giải phóng cả châu Phi khỏi ách đế quốc và nâng cao cảnh giác đối với bọn thực dân kiểu mới, tức là đế quốc Mỹ.

- Bốn thuộc địa cũ là Mali, Cônggô, Xômali và Mađagátxca vừa tuyên bố độc lập. Đến tháng 10 năm nay sẽ có thêm bốn nước ở châu Phi thoát khỏi ách thực dân.

- Phong trào chống Mỹ sôi nổi ở Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba…

Một bên thì:

- Sau một loạt thất bại nhục nhã của tên trùm mật thám quốc tế là tổng Ai, đến nay dư luận tư sản Mỹ vẫn tiếp tục kêu rên. Vài thí dụ:

- Hãng thông tấn Mỹ UPI viết: Tổng Ai và chính phủ của ông ta đã làm cho Mỹ rơi xuống hố…

- Nhà báo Mỹ nổi tiếng là Lípman viết: Nhân dân các nước Viễn Đông ngày càng phản đối Mỹ lôi kéo họ vào những kế hoạch quân sự của Mỹ.

- Đại biểu Quốc hội Mỹ là Manphin tuyên bố: Tình trạng lộn xộn ghê tởm trong công tác ngoại giao và quốc phòng Mỹ, may nhất thì chỉ làm cho Mỹ bị một quốc sỉ, không may thì sẽ đưa tai họa lớn cho nước nhà.

- Nhà báo nổi tiếng Mỹ là Binxô viết: Việc Mỹ chiếm đóng Ôkinaoa, tách Nhật Bản ra khỏi châu Á, ủng hộ bọn quân phiệt Đài Loan, phá hoại nền dân chủ ở Việt Nam và Cămpuchia, câu kết với bọn phong kiến hủ bại ở Thái Lan… đã đi ngược với ý chí của nhân dân thế giới, chà đạp lên quyền lợi của các dân tộc, khinh thường quyền tự do của loài người… Toàn bộ chính sách Mỹ ở châu Á vừa là dại dột, vừa là vô ích và bi đát. Phong trào chống Mỹ ở khắp châu Á là triệu chứng địa vị của Mỹ đã hoàn toàn suy sập ở Viễn Đông.

- Hãng thông tấn Mỹ AP viết: Phong trào chống Mỹ đang cuồn cuộn lên khắp thế giới. Mỹ đã đi từ thất bại này đến thất bại khác. Sau vố quốc sỉ ở hội nghị cấp cao nhất ở Pari, thì đến thất bại ở Nhật Bản, ở Cu Ba, ở các nước khác châu Mỹ Latinh… đã chứng tỏ rằng trong tám năm qua, sức mạnh và ảnh hưởng của cộng sản đã tăng lên mạnh. Đồng thời uy tín của Mỹ đã suy sụt nhiều.

Những tin tức và những lời bình luận tóm tắt trên đây cũng đủ làm cho bà con ta thấy rằng: Phe ta ngày càng hùng mạnh, đế quốc Mỹ ngày càng suy đồi.

T.L.

------------

Báo Nhân Dân, số 2297, ngày 3-7-1960, tr.2.

Tin liên quan