Một bạn đọc vừa gửi đến cho C.B. một bức thư. Xin đăng nguyên văn như sau:

Cả bè lũ bù nhìn là Tây mũi tẹt.

“Anh rể bù nhìn Bảo Đại là một tên Tây thực dân.

“Trong lúc đồng bào đang gian nan cực khổ, thì vợ con Bảo Đại sống cực kỳ xa xỉ ở bên Tây.

“Bù nhìn Bảo Đại và cả ổ nó đều ăn lương của Tây thực dân.

“Triều đình” Bảo Đại do Tây thực dân lập ra, ở trong vùng Tây chiếm đóng, do máy bay, đại bác Tây bảo vệ.

“Cha con tên Nguyễn Văn Tâm đều vào “làng Tây”.

“Con dâu của tên Tâm, tức là vợ của tên Hinh “tổng tham mưu trưởng” bù nhìn, là một gái Tây.

“Vợ tên Phan Văn Giáo, “phó thủ tướng” bù nhìn, thì “sống làm vợ khắp người Tây”.

“Tóm lại: chúng đều là “Tây mũi tẹt”. Nói đúng hơn: chúng đều là chó săn của Tây thực dân. Chúng đều mưu bán Tổ quốc cho Tây thực dân. Thế mà chúng còn dám huênh hoang nào “độc lập”, nào “dân chủ”!”.

C.B. kết luận:

Bù nhìn là chó săn Tây,

Luật dân phép nước sẽ phanh thây cả đàn!

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 70, ngày 14-8-1952, tr.2.

Tin liên quan