Tin các báo Mỹ: 15-6-1955 này, Tổng thống, các bộ trưởng, Thứ trưởng và ngót 1 vạn 5.000 công chức Mỹ sẽ cấp tốc rời khỏi Thủ đô Mỹ và tản cư đến những nơi cách đó từ 80 đến 480 cây số. Trong 3 ngày liền, họ sẽ ăn, ngủ và làm việc trong hầm trú ẩn.

Đồng thời, ở 50 thành phố Mỹ sẽ có những cuộc báo động giả, nhân dân thì phải thật sự chui hết xuống hầm.

Vì sao Mỹ làm trò quái gở ấy? Bởi vì Mỹ ra sức tuyên truyền chiến tranh nguyên tử. Thiên hạ không ai sợ, nhưng nhân dân Mỹ đã sợ hãi cuống cuồng. Họ tự hỏi: “Nếu bom nguyên tử rơi vào đầu, thì chết hết còn gì?”. Để ổn định tinh thần nhân dân. Và cũng để mạnh tuyên truyền chiến tranh nguyên tử, Chính phủ Mỹ bày ra trò báo động giả, tản cư giả. Như bọn thống trị Mỹ thật là:

Dọa người, người chẳng sợ đâu,

Tự mình rước lấy lo âu cho mình!

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 464, ngày 10-6-1955, tr.2.

Tin liên quan