Trong lúc Mỹ (tên trùm phe tư bản đế quốc) có hơn 5 triệu công nhân thất nghiệp, đói rách khổ sở: 14 triệu gia đình dân nghèo gồm 47 triệu người (một phần tư tổng số người Mỹ), sống nheo nhóc trong những căn nhà chật hẹp, bẩn thỉu; và 18 triệu người Mỹ da đen bị khinh rẻ đọa đầy; thì Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô định ra một chương trình xã hội đại khái như sau: Trong 20 năm

1961-1970

1971-1980

Sản lượng công nghiệp tăng: 2 lần rưỡi

tăng 6 lần

Sản lượng nông nghiệp tăng: 2 lần rưỡi

tăng 3 lần rưỡi

Súc vật (để ăn thịt) tăng: 3 lần

tăng 4 lần

Thu nhập của công nhân và viên chức tăng: 2 lần

tăng 3 lần rưỡi

Thu nhập của nông dân tăng: 2 lần

tăng 4 lần

Mỗi ngày lao động 5 hoặc 6 giờ tùy công việc nặng, nhẹ

vì năng suất lao động càng tăng thêm, cho nên số giờ lao động càng rút bớt

Trong 20 năm, tất cả trẻ em được ăn học không phải trả tiền, tất cả thanh niên đều được học hết trung học.

Sau 10 năm nữa, thì công nhân, nông dân, học sinh... nhà ở, đi xe, đi thuyền, ăn cơm sáng đều không phải trả tiền...

Xem chương trình trên đây, chắc bà con ta sẽ vui sướng mà kêu lên: "Thế là Liên Xô trở nên thiên đường cộng sản rồi!".

Phải! Sau 20 năm xây dựng nữa, mọi thứ của cải đều đầy đủ và dư dật, Liên Xô sẽ là "thiên đường cộng sản", và thực hiện chế độ "Mọi người làm việc hết khả năng mình, mọi người hưởng thụ tùy nhu cầu mình".

Nhưng chúng ta phải nhớ rõ: trong 43 năm qua, thì suốt 18 năm nhân dân Liên Xô đã thắt lưng buộc bụng để xây dựng nước nhà. Hiện nay, có hàng chục triệu công nhân, nông dân và trí thức đang hăng hái thi đua để giành lấy danh hiệu vẻ vang là "lao động cộng sản chủ nghĩa". Và nay Liên Xô đã nắm chắc rằng:

Trong 10 năm

Trong 20 năm

Năng suất lao động bình quân của công nhân tăng 2 lần

tăng 4 lần rưỡi

Năng suất lao động bình quân của nông nhân tăng 2 lần rưỡi

tăng 4 lần

Để xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải do nhân dân có đạo đức cộng sản. Nói tóm tắt, đạo đức cộng sản là: yêu lao động, vì lao động là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người; giữ gìn kỷ luật lao động; hết lòng hết sức phục vụ xã hội, phục vụ tập thể.

Bản dự thảo Đảng cương mà Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô sẽ đưa trình Đại hội lần thứ 22, nói quả quyết rằng: "Người Xô viết trong thế hệ này sẽ sống trong chế độ cộng sản. Vĩ đại thay!".

Noi gương của nhân dân Liên Xô anh em, nhân dân ta ra sức củng cố và phát triển tốt phong trào "Duyên hải", "Đại phong" và "Ba nhất" để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội - thì hạnh phúc của nhân dân Liên Xô cũng sẽ là hạnh phúc của nhân dân ta.

Ra sức thi đua để tự lập tự cường,

Thì "Thiên đường" là đó, thiên đường đâu xa.

T.L.

----------------------------

[1] Đó là lời của anh em lao động (TG).

Báo Nhân Dân, số 2691, ngày 3-8-1961, tr.2.

Tin liên quan