Là một chiến sĩ dũng cảm của mặt trận hòa bình, một chiến sĩ dám làm dám nói. Một thí dụ: Hôm 16-10, trả lời cho một tờ tạp san rất to của Mỹ, Thủ tướng Nêru nói: “Nhân dân châu Á nghi ngờ Mỹ, vì Mỹ ủng hộ những người xấu.

Họ cho Mỹ là thực dân, vì Mỹ ủng hộ Pháp ở Đông Dương.

Họ cho Mỹ là phản động, vì Mỹ ủng hộ những người đã bị nhân dân phỉ nhổ như Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn và Bảo Đại, chúng đều là những người tội ác…

Dù Mỹ ưa hay là ghét Trung Quốc, Mỹ cũng không thể không thừa nhận Trung Quốc tồn tại… Không thừa nhận Trung Quốc thì chỉ làm cho tình hình châu Á thêm căng thẳng và ngăn trở mối quan hệ hữu hảo ở châu Á”.

Về “Khối phòng thủ Đông Nam Á” do Mỹ cầm đầu, Thủ tướng Nêru nói: “Chính sách của Ấn Độ là không tham gia chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh không thể xây dựng hòa bình ở châu Á; vì vậy tôi không tán thành “Khối phòng thủ Đông Nam Á”.

5 nguyên tắc lớn mà Thủ tướng Nêru đã ký chung với Thủ tướng Chu Ân Lai, là nền tảng vững chắc để xây dựng hòa bình.

Trong cuộc nói chuyện thân mật với Thủ tướng Nêru, Hồ Chủ tịch đã hoàn toàn tán thành áp dụng 5 nguyên tắc ấy với nước anh em Cao Miên và Lào và tất cả các nước khác. Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác trong đại gia đình châu Á thực hiện 5 nguyên tắc ấy, thì hòa bình ở châu Á và hòa bình thế giới nhất định giữ vững.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 243, ngày 22-10-1954, tr.2.

Tin liên quan