Lợi dụng gần dịp lễ Nôen (25-12), tên cướp nước Tátxinhi hô hào quyên tiền để gửi quà bánh cho bọn giặc Pháp cướp nước.

Quen thói nịnh Tây nịnh đầm, bù nhìn Vĩnh Thụy “xung phong” quyên …. đồng. Mẹ hắn quyên 50.000 đồng, 3 tên đầy tớ hắn là bọn Nguyễn…. quyên 60.000 đồng.

Thử hỏi tiền ấy ở đâu ra?

Tiền ấy là tiền chúng đã đẽo xương hút máu của đồng bào ta trong vùng tạm bị chiếm. Tiền ấy là tiền chúng đã bán nước buôn dân.

Lũ bù nhìn bán nước xoay tiền, hút máu của đồng bào để dâng cho lũ thực dân cướp nước. Tội ác đó chồng thêm vào muôn vàn tội ác của chúng từ trước tới nay. Nó làm cho đồng bào thêm căm thù chúng, và thêm kiên quyết tiêu diệt chúng.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 35, ngày 6-12-1951, tr.2.

Tin liên quan