Báo Nhân Dân tiếp được mấy bức thư của miền Nam. Xin trích nguyên văn của một bức thư như sau, để bà con cùng xem:

“Thưa ông chủ bút,

Dạo Tết, tướng Trần Văn Đôn họp anh em chúng tôi lại, làm lễ đốt lon kiểu Pháp, lấy lon kiểu Mỹ. Rồi y diễn thuyết: “Việc đó chứng minh quân đội quốc gia hoàn toàn độc lập, xóa hết vết tích thực dân; và quân đội quốc gia phải sẵn sàng “Bắc tiến””.

Nghe y nói, anh em chúng tôi vừa buồn cười, vừa tức giận.

Về đến trại, anh em tốp 5, tốp 3 bàn tán: Đốt lon kiểu Pháp - Được lắm, ai cũng bằng lòng. Nhưng lại đóng lon kiểu Mỹ, thế là hất cẳng Tây để bợ đít Mỹ chứ độc lập cái gì!

Còn “Bắc tiến”? Tụi nó ăn của Mỹ quá nhiều, đã hóa ra điên rồ! Tài giỏi như bọn Lơ-cơ-léc và Tát-xi-nhi, còn bị quân đội Cụ Hồ đánh cho thua chạy té cứt, rút cục tại Điện Biên Phủ phiến giáp bất hoàn [1]. Huống chi tụi Đôn và Tỵ, mà dám “Bắc tiến” à! Vả lại, số đông anh em binh sĩ chúng tôi, vì bị bắt buộc mà phải đi lính, vì không có ăn mà phải đi lính, nhưng đời nào chúng tôi nghe lời tụi Mỹ-Diệm, làm những việc nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn.

Chúng tôi có được nghe chút ít cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc, biết rằng đồng bào ngoài Bắc phấn đấu cho thống nhất, cho hòa bình. Đối với anh em binh sĩ miền Nam, Mặt trận Tổ quốc cũng rộng rãi. Cho nên chúng tôi rất tán thành. Vì vậy, chúng tôi cũng tán thành “Bắc tiến”. Nhưng không phải “Bắc tiến” để đánh nhau như tụi nó muốn, mà để bắt tay hợp tác với đồng bào ngoài Bắc để thống nhất nước nhà…

Kính chào ông,

Ký tên: 19 sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính”.

C. B. chỉ xin thêm một câu:

Bức thư ý nghĩa dồi dào,
Tỏ tường tâm sự đồng bào miền Nam.

C.B.

---------

[1] Phiến giáp bất hoàn: nghĩa là hoàn toàn thất bại, tan tác hết (BT).

Báo Nhân Dân, số 691, ngày 23-1-1956, tr.2.

Tin liên quan