Nhân dân An-giê-ri đang chiến đấu rất anh dũng. Nhân dân thế giới yêu chuộng chính nghĩa đều tuỳ khả năng của mình mà ủng hộ nhân dân An-giê-ri.

Thí dụ: Công đoàn thợ hớt tóc ở nước Đại Hồi vừa ra lệnh cho toàn thể đoàn viên: “Cuộc chiến tranh xâm lược An-giê-ri còn tiếp tục, thì đoàn viên không ai được hớt tóc cho Đại sứ Pháp và tất cả kiều dân Pháp ở Đại Hồi. Đoàn viên nào không tuân theo đúng lệnh này, sẽ bị Đoàn thi hành kỷ luật”.

Những người Pháp ở Đại Hồi đang lo rằng nếu thực dân Pháp không sớm chấm dứt chiến tranh ở An-giê-ri, thì họ sẽ mang râu tóc xồm xoàm, và hóa ra “người ri” hết!

C.B.

---------

1/8/1956 00:00

Báo Nhân Dân, số 880, ngày 1-8-1956, tr.2.

Tin liên quan