Diệm là người Công giáo cũng như xưa kia Giuđa là người Công giáo. Diệm được thực dân Pháp dung túng, đã lợi dụng đạo Chúa để dụ dỗ và ép buộc một số đồng bào Công giáo nhẹ dạ bỏ quê hương đi vào Nam.

Diệm hứa hẹn với họ: Vào Nam mỗi người sẽ được 3 mẫu ruộng, 2 con trâu, mỗi ngày được 35 đồng bạc và được... lên Thiên đường.

Nhưng khi lên Hà Nội, xuống Hải Phòng, thì nhiều đồng bào ấy đã lâm vào một cuộc đời lênh đênh, cực khổ. Lúc vào đến Nam, lại càng vất vả. Chẳng thấy ruộng đâu, trâu đâu, mà cơm gạo hàng ngày nhiều khi cũng thiếu.

Không những thế, nội bộ bọn Diệm tranh quyền đoạt lợi, xung đột lẫn nhau. Diệm mưu đẩy Hinh. Hinh muốn lật Diệm, chúng xui giục những đồng bào ấy biểu tình, ủng hộ tên này, phản đối tên kia. Rồi chúng bắn xả vào đám đồng bào vô tội, làm nhiều người chết và bị thương, như đã xảy ra trong những ngày gần đây.

Lợi dụng đạo Chúa để làm ô danh Chúa, lợi dụng đồng bào rồi giết hại đồng bào. Tội ác của bọn Diệm thật là:

Ch hết tre rng không chép hết,
Tát khô nước b khó ra xong!

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 233, từ ngày 29 đến ngày 30-9-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.64.

Tin liên quan