Những lũ bán nước buôn dân như Lý Thừa Vãn, Batixta, Tưởng Giới Thạch... thường bị người ta gọi là lũ chó săn. Ngô Đình Diệm cũng vào loại ấy.

Diệm đã bán miền Nam nước ta cho đế quốc Mỹ. Chứng cớ rõ ràng: Chính hắn đã công khai tuyên bố rằng: "Biên giới của nước Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17...". Và quan thày Mỹ cũng chứng thực lời nói đó của hắn. Như hãng thông tấn Mỹ UPI (thượng tuần tháng 12-1961) đã viết:

"Mỹ dựa vào một hệ thống căn cứ quân sự... Nam Việt Nam là nơi then chốt trong màng lưới này của Mỹ...". Và:

"Ông Diệm sẽ để cho Mỹ nắm lấy cơ cấu tổ chức của chính phủ (miền Nam)... trong mọi mặt kinh tế, chính trị và tình báo...".

Diệm chẳng những rước voi dầy mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà. Hắn còn điên cuồng như "chó dại cắn càn". Hắn dựa vào đế quốc Mỹ mà càn quét, khủng bố, chặt đầu, mổ bụng đồng bào ta ở miền Nam; trẻ hắn không tha, già hắn không từ!

Cụ Khổng Tử có nói: "Con người đã mất hết lương tâm thì không bằng con chó!".

Những bài này không phải nói về lũ mặt người, bụng chó, mà nói về những con chó thật cơ - những con chó Mỹ.

Lo ngại rằng tướng tá Mỹ bất lực đối với phong trào yêu nước ở miền Nam, tổng Ken quyết định phái thêm chó Mỹ sang giúp Diệm.

Hãng thông tấn Febc (14-12-1961) đăng tin rằng: "Mỹ có kế hoạch phái chó sang miền Nam Việt Nam để giúp sức chống lại những người phiến loạn, họ thường dùng các hầm hố để ẩn tránh...".

Đó! bà con thấy rõ chưa? Người "Yêng hùng chí khỉ" Diệm không những dựa vào quân đội Mỹ, mà còn dựa vào chó Mỹ để giết hại đồng bào ta ở miền Nam! Nhưng:

Chó Diệm và chó Huê Kỳ

Đều là đồ chó, làm gì được ai!

T.L.

-------------------

Báo Nhân Dân, số 2827, ngày 18-12-1961, tr.4.

Tin liên quan