Liên Xô

Lấy ba thời kỳ mà so sánh (năm 1945, năm 1953 và sáu tháng đầu năm 1963) thì người ta càng thấy rõ sự phát triển rất nhanh chóng của công nghiệp nặng Liên Xô.

Vài thí dụ:

1945

1953

1963
(6 tháng đầu năm)

Thép

Gang

Dầu lửa

Xi măng

Sức điện

12 triệu 30 vạn tấn

8 triệu 80 vạn tấn

19 triệu 40 vạn tấn

1 triệu 80 vạn tấn

43 tỷ kw giờ

38 triệu 10 vạn tấn

27 triệu 40 vạn tấn

52 triệu 80 vạn tấn

16 triệu

134 tỷ kw giờ

39 triệu 60 vạn tấn

28 triệu 70 vạn tấn

99 triệu

30 triệu 30 vạn tấn

204 tỷ kw giờ

Phát triển nhanh chóng như vậy là nhờ từ mấy năm nay công nhân Liên Xô đã tổ chức hàng triệu đội lao động cộng sản chủ nghĩa.

Một điều quan trọng nữa là hiện nay Liên Xô có hơn 524.000 cán bộ khoa học, kỹ thuật làm việc ở các ngành kinh tế.

Chỉ trong năm 1962, ở các trường cao đẳng Liên Xô đã có 120.000 người tốt nghiệp kỹ sư. Cũng trong năm ấy, Mỹ chỉ có 36.000 kỹ sư tốt nghiệp.

Triều Tiên

Tháng 7-1953, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đánh đuổi quân đội Mỹ xâm lược và bè lũ.

Năm 1954 - 1956, là 3 năm khôi phục và phát triển kinh tế.

Năm 1957 - 1961, là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Từ năm 1958, nhân dân lao động Triều Tiên bắt đầu phong trào thi đua "Thiên Lý Mã", do đó công nghiệp nặng bình quân hàng năm tăng hơn 33%. Vài thí dụ:

Sản lượng năm 1962

So với năm 1956 tăng

Thép

Than

Xi măng

Điện

1 triệu 5 vạn tấn

13 triệu 20 vạn tấn

2 triệu 37 vạn tấn

11 tỷ 445 triệu kw giờ

553%

338%

398%

224%

Công nghiệp nhẹ năm 1962 sản xuất 256 triệu thước vải. So với năm 1953 tăng 13 lần.

Nông nghiệp: Tháng 8-1953 bắt đầu tổ chức hợp tác xã. Tháng 8-1958 thì tổ chức xong.

- Về thủy lợi, hơn hai phần năm diện tích trồng trọt có nước tưới thường xuyên. Hơn 60% cơ sở nông nghiệp và nông hội có điện dùng.

- Năm 1962 sản lượng lương thực là 5 triệu tấn. So với năm 1954 tăng hơn gấp 3 lần. Đời sống của nông dân nói chung đã ngang với mức sống của trung nông.

Thành tích tốt đẹp của các nước anh em là một khuyến khích lớn đối với nhân dân ta. Chúng ta phải ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hai cuộc vận động lớn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1963, chuẩn bị điều kiện tốt để hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của chúng ta.

CHIẾN SĨ

-------------------------

Báo Nhân Dân, số 3436, ngày 24-8-1963, tr.4.

Tin liên quan