Thầy trò Mỹ - Diệm luôn mồm khoe khoang: Chính quyền miền Nam tôn trọng tự do, dân chủ; dư luận báo chí đều được tự do.

Nhưng từ ngày Mỹ giúp Diệm cầm quyền đến nay, hàng chục tờ báo đã bị đóng cửa. Cho đến mấy tờ báo nịnh hót Mỹ - Diệm, khoe công “chống cộng”, như báo Ánh sáng, hôm vừa rồi cũng bị khoá mồm.

Không chỉ những người viết báo Việt Nam, mà cả những phóng viên nước ngoài cũng bị Mỹ - Diệm áp bức. Như Bôđa là phóng viên của một tờ báo tư sản Pháp; y ở miền Nam đã 7 năm, trước đây y rất tâng bốc Mỹ - Diệm. Vừa rồi, Bôđa ra Hà Nội mấy hôm, lúc trở vào Nam, có lẽ y đã thuật lại một vài chuyện tai nghe mắt thấy. Vì lẽ đó, Mỹ - Diệm đã ra lệnh đuổi Bôđa, không cho ở miền Nam nữa.

Nghe nói Mác Cơlô, phóng viên của tờ báo tư sản Pháp Thế giới cũng bị đuổi.

Thế là chẳng những các nhà công thương Pháp bị Mỹ - Diệm hất cẳng, mà các nhà báo Pháp cũng bị hắt cẳng. Đó là kết quả của chính sách đầu hàng Mỹ - Diệm và phe thực dân Pháp đã đeo đuổi từ sau Hội nghị Giơnevơ đến nay.

Muốn thực hiện tự do ngôn luận cũng như các quyền tự do khác, thì phải kiên quyết đấu tranh chống Mỹ - Diệm là kẻ thù hung ác của tự do.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 630, ngày 23-11-1955, tr.2.

Tin liên quan