Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Phoréttan (Forrestal) là một tên đại phản động, kiên quyết nhất trong việc chủ trương gây chiến tranh thế giới thứ ba và dùng bom nguyên tử. Khi nghe tin Liên Xô cũng có bom nguyên tử, hắn phát điên, rồi từ trên lầu cao, nhảy qua cửa sổ xuống đất, chết queo.

Gần đây, bọn quan do Chính phủ Mỹ phái sang giúp giặc Pháp và bù nhìn cũng đua nhau tự sát. Đầu tiên là tên tổng lãnh sự Mỹ tự sát. Kế đến một tên quan Mỹ tự sát. Vừa rồi là tướng Bơrinh (Brink), chủ tịch phái đoàn quân sự Mỹ ở Việt Nam, cũng tự sát.

Vì đâu mà chúng đua nhau tự sát như vậy?

Vì chúng chủ quan khinh địch. Chúng tưởng rằng có Mỹ giúp thì giặc Pháp chắc ăn. Không ngờ Mỹ cứ giúp mà Pháp cứ thua, ta cứ thắng.

Vì chúng tham ô, lãng phí, bị Pháp lừa bịp mua chuộc, báo cáo huênh hoang về Mỹ, nào là Pháp chắc thắng, nào là Việt Nam chắc bại. Nhưng sự thật thì trái ngược lại: Pháp bại, ta thắng. Kết quả là chúng bị cấp trên của chúng mắng trách, làm chúng xấu hổ phải tự sát.

Việc người Mỹ liên tiếp tự sát đã mở mắt cho một số người có tâm lý phục Mỹ, sợ Mỹ, thân Mỹ. Vậy có câu rằng:

Mỹ ơi, chớ cậy sức mi,

Dân ta đoàn kết, mi thì cụt đuôi!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 67, ngày 24-7-1952, tr.2.

Tin liên quan