Quân đội Liên Xô có bao nhiêu người?

Tháng 7-1951, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói: có 2.800.000 người.

Nhân việc đó, ông Gờrơniê (Grenier), người Pháp, tính ra những con số như sau:

Nhân dân Liên Xô đông gấp 5 lần nhân dân Pháp;

Đất rộng gấp 50 lần nước Pháp;

Biên giới Liên Xô dài 60.000 cây số. Nếu thật quân đội Liên Xô có 2.800.000 người (như bộ trưởng Anh nói), thì cũng còn ít, vì mỗi 100 cây số vuông, Liên Xô chỉ có 12 người lính, mà Pháp có đến 154 người lính. Trong 1.000 người dân, Liên Xô chỉ có 14 người lính, mà Pháp có đến 21 người lính.

Liên Xô có 200 triệu dân, với 2.800.000 lính. Mỹ có 150 triệu dân, với 3.465.000 lính.

Năm 1951, phí tổn binh bị ở Liên Xô là 21 phần 100 của tổng ngân sách, mà ở Mỹ là 65 phần 100.

Xem mấy con số đó, bà con đủ rõ ai chuẩn bị chiến tranh, ai giữ gìn hòa bình.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 31, ngày 5-11-1951, tr.2.

Tin liên quan