Trong đợt 3, cán bộ ta có kinh nghiệm hơn, tiến bộ khá. Nhưng vẫn còn mắc nhiều khuyết điểm khá phổ biến, khá nghiêm trọng, như:

- Xem thường việc chỉnh đốn chi bộ - Đó là vì cán bộ không hiểu đúng tầm quan trọng việc lãnh đạo của Đảng ở nông thôn.

- Kém đi sâu, xét kỹ - Đó là vì tinh thần trách nhiệm còn kém.

- Bao biện, mệnh lệnh - Đó là vì chưa tin tưởng vào lực lượng của quần chúng.

- Lạm quyền, phớt ý kiến của nông hội - Đó là kém tinh thần dân chủ.

Có những ưu điểm đáng khen như:

N Lc, trong lúc học tập và đấu tranh đã khéo kết hợp với tăng gia sản xuất. Do đó, đồng bào nông dân đã tự động đào mương, đắp bờ, cấy thêm lúa chiêm. Gặp lúc gà toi, họ đã thi nhau quét chuồng, tẩy vôi, chôn lông gà, tan sương mới thả gà... Nhờ vậy mà gà ốm đã khỏi, bệnh toi cũng hết. Những gia đình thiếu trâu, thiếu mạ, đã được bà con giúp cấy hết ruộng. Họ tự đặt kế hoạch rất thiết thực. Mỗi tối họ cùng nhau kiểm điểm lại.

Minh Hòa, nhiều người ốm. Nhân dân hoang mang. Bọn địa chủ nhân dịp đó, phản tuyên truyền, chúng nói: “Trên trần gian nông dân đấu địa chủ, dưới âm phủ địa chủ đấu nông dân”. Đội công tác đã cùng đảng viên và cốt cán trong xã xung phong chăm nom người ốm, chôn cất người chết, đẩy mạnh vệ sinh yêu nước, giúp dân quét dọn nhà cửa, đào thêm giếng nước, giúp dân cày cấy. Do đó mà chỉ trong mấy hôm, trong 105 người ốm, 63 người đã khỏi, và không phát sinh bệnh mới nữa. Nhờ vậy mà nông dân bớt mê tín, càng thêm yêu chuộng cán bộ, tin tưởng vào Đảng và Chính phủ, càng hăng hái học tập và đấu tranh.

Hai kinh nghiệm tốt trên đây chứng tỏ rằng: Đội công tác và chi bộ xã có tinh thần trách nhiệm và dân chủ, đi đúng đường lối quần chúng, thì việc khó khăn cũng giải quyết được.

C.B.

-------

- Báo Nhân Dân, số 166, từ ngày 16 đến ngày 20-2-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.409-410.

Tin liên quan