Ngày 10-12, quân ta đánh bất thình lình vào vùng Phát Diệm, tiêu diệt 6 đại đội địch và ngụy, phá tan nhà dây thép, nhà chỉ huy, và kho tàng của địch.

Đài phát thanh địch ở Hà Nội, hôm….-12, mếu máo:

Thật kỳ quái! Sao Việt Minh đánh vào…thành phố, mà trước đó quân Pháp không biết gì cả!”.

Có gì kỳ quái đâu. Một là bộ đội ta quyết hành động cẩn thận, nhanh chóng, bí mật, đúng theo lời dạy của Hồ Chủ tịch. Do đó, ta đánh tận nơi, giặc vẫn chưa biết. Hai là ở Phát Diệm, giáo cũng như lương, đồng bào đã quá chán ghét giặc Pháp và bù nhìn. Mặc dầu chúng ra sức tuyên truyền lừa bịp, đồng bào Phát Diệm đã thấy rõ bộ mặt cướp nước và bán nước của chúng. Đồng bào mong trở về với Tổ quốc thân yêu. Cho nên, đối với hành động của bộ đội ta, đồng bào giữ bí mật. Đó là một cách giúp đỡ bộ đội. Vì vậy mà giặc Pháp không biết gì hết.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 38, ngày 27-12-1951, tr.1.

Tin liên quan